16. sasaukums

 Attēlā - RSD valde 16. kongresā, 2017. gada 28. aprīlī

 Attēlā - RSD 16. sasaukuma valde RSD kongresā, 2017. gada 28. aprīlī

Rīgas Skolēnu domes 16. sasaukums (no kreisās):

  • RSD konsultante - Ieva Elvīra Garjāne (atkāpusies no amata), amatā pieņemta Anna Īviņa
  • Ārējo sakaru un sabiedrisko attiecību komiteja - Kristofers Vallers (Rīgas 84. vidusskola)
  • RSD lietvede - Evelīna Viktorija Smirnova (Rīgas 25. vidusskola)
  • 1. viceprezidente - Linda Lielbriede*/ Daina Emīlija Freinberga-Upmale (Rīgas Valsts 2. ģimnāzija)
  • Prezidente - Laura Katrīna Baumane (Rīgas 84. vidusskola)
  • 2. viceprezidents - Daniils Voroņins (Rīgas 85.vidusskola)*
  • Kultūras komiteja - Elza Rūdule (Rīgas 47. vidusskola)
  • Sadarbības un pašpārvalžu attīstības komiteja - Grēta Garjāne (Rīgas 64.vidusskola)
  • Sporta, vides un veselības komiteja - Anna Garjāne (Rīgas 6. vidusskola)
  • Juridiskā un finanšu komiteja - Kristafers Zeiļuks (Rīgas 47. vidusskola)

*Linda Lielbriede atkāpusies no amata, 2.viceprezidenta amatā pieņemts Daniils Voroņins

Kas mēs esam?

Vispirms jau mēs esam cilvēki, skolēni. Savās skolas gaitās mums dzima traka ideja iesaistīties savas skolas skolēnu pašpārvaldē. Tur sapratām, cik patīkami ir pašam veidot apkārt notiekošo, taču pie tā mēs neapstājāmies! Mēs vēl gribējām dalīties ar savu pieredzi un parūpēties, lai arī citās skolās būtu vismaz tādas pašas iespējas, kādas ir mums.

Mēs sevi raksturojam kā uzņēmīgu, aktīvu un idejām pilnu jauniešu kopu, kas īsteno savas idejas un ar vislielāko atdevi cīnās ar jauniešu pasivitāti, cenšoties panākt, lai arī jaunieši sajustos kā pilnvērtīga un lemt spējīga sabiedrības daļa.

 RSD kopsapulce 2010.gads

Attēlā - RSD kopsapulce Rātsnamā

 

Kā mēs strādājam? Tā kā Rīgā skolu ir daudz, bet mēs esam tik, cik esam, RSD ir izveidota struktūra, kas atvieglo mūsu darbu. RSD ir 5 komitejas, kuras katra atbild par konkrētu jomu. Piemēram, Kultūras komiteja pēc pašu teiktā rūpējas par to, lai Rīgas skolēniem būtu reizē izklaidējoši un izglītojoši pasākumi, bet Sporta, vides un veselības komiteja cenšas popularizēt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, kā arī piedalās talkās, lai sakoptu Rīgas vidi. Katras komitejas galveno uzdevumu jau pasaka priekšā tās nosaukums. Vēl RSD ir Juridiskā un finanšu komiteja, Ārējo sakaru un sabiedrisko attiecību komiteja, kā arī Izglītības un zinātnes komiteja. Katrai komitejai ir savs vadītājs, kas atbild par komitejas sekmīgu darbību. Ja vēlies uzzināt vairāk par komiteju darbību, lieto navigācijas pogas kreisajā pusē.

 

alt

Attēlā - pirmā kopīgā apspriede jaunajās telpās Kaņiera ielā 15

 Taču tā vēl nav visa RSD struktūra. Komiteju darbu saskaņo 2 viceprezidenti un prezidents ar padomniekiem. Kopā šie 9 cilvēki veido RSD valdi.

 Kas nosaka RSD valdes dalībniekus? Katru gadu aprīļa beigās tiek sasaukts RSD kongress, kurā visu Rīgas skolu skolēnu pašpārvalžu pārstāvji balso par izvirzītajiem kandidātiem. Tie ir skolēni, kuri sevi ir pierādījuši gan savas skolas pašpārvaldē, gan darbībā RSD kā parasti dalībnieki un kuri ir paši izvēlējušies uzņemties atbildību un izmēģināt ko jaunu savā dzīvē.

 

alt

Attēlā - RSD 11. kongress

Attēlā - shematiska RSD valdes struktūra.

 

Pats svarīgākais ir tas, ka mēs esam atvērti ikvienam jaunam dalībniekam, tāpēc, ja arī tev ir vēlme padarīt Rīgu par labāku pilsētu, tad pievienojies un pakāpies augstāk par ikvienu, kas tikai gudri runā!