Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments kopā ar Rīgas Skolēnu domi aicina jauniešus vecumā no 13 līdz 20 gadiem, kuri dzīvo, mācās, strādā vai regulāri savu laiku pavada Rīgā, līdz 16. maijam piedalīties aptaujā “Es un mana Rīga” un sniegt savu viedokli un vērtējumu par jauniešu iespējām Rīgā!

 Mums ir svarīgi dzirdēt Tavu viedokli, lai kopīgi mēs varētu veidot Rīgu labāku! Lai veicinātu mums (jauniešiem) atbilstošas un atbalstošas vides veidošanu, aptaujas rezultāti tiks izmantoti pašvaldības līmeņa lēmumu pieņemšanas procesos.

 Aptaujas anketa – latviešu, angļu un krievu valodā - pieejama šeit: https://linktr.ee/manariga. Atbilžu sniegšana ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā.

 

Самоуправление Риги в данный момент проводит опрос молодёжи в возрасте от 13 до 20 лет, чтобы выяснить оценку о возможностях молодёжи в городе Риге (свободное время, образование, общественное участие и др. аспекты). Если живёшь, учишься, работаешь или регулярно бываешь в Риге, хотим попросить Тебя принять участие в этом опросе. Данные тобой оценки позволят нам совместно создавать соответствующую молодёжи среду в Риге!

Результаты опроса пригодятся для дальнейшего планирования мероприятий и развития в городе Риге – они будут полезны для организаций, самоуправлений, учебных учреждений, Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы и для других! 

 

Riga City Council is currently implementing a survey for young people aged 13 to 20 in order to evaluate opportunities for young people in Riga (free time, education, participation and other aspects). If you are living, studying, working or just regularly visiting Riga, we are encouraging you to participate in this survey. Your evaluation will help us create an environment that fits and supports young people in Riga!

Results of the survey will be useful for the future activities and for planning the development of the city – they will be useful for organisations, pupils' councils, educational institutions, for the Education, Culture, and Sports Department of Riga City Council (RD IKSD) and others!