Kas mēs esam?

Rīgas Skolēnu dome ir platforma, kas nodrošina iespēju Rīgas skolēniem īstenot savas idejas un attīstīt sevi, tajā pašā laikā palīdzot to darīt arī citiem. Esam aktīvu jauniešu kopums, kas rod prieku radot un darbojoties kopā. Ar dažādiem projektiem mazinām pasīvo skolēnu skaitu Rīgā, nodrošinot lietderīgas laika pavadīšanas iespējas un skolēnu iesaisti sabiedriskajā dzīvē, atbalstām Rīgas skolēnu pašpārvaldes un veicinām to efektīvu darbību, pārstāvam Rīgas skolēnu viedokli un veidojam komunikāciju starp lēmējinstitūcijām un skolēniem, lai arī jaunieši sajustos kā pilnvērtīga un lemtspējīga sabiedrības daļa. Rīgas Skolēnu domē ikkatrs var gūt zināšanas, kontaktus un pieredzi, kas noderēs nākotnē kā arī izzināt un attīstīt savas prasmes. 

 

Kā mēs strādājām?

RSD darbojas trīs pastāvīgas struktūrvienības - Ārējo sakaru daļa, kas atbild par RSD ārējo tēlu, sociālajiem tīkliem u.t.t., Izglītības daļa, kas veido projektus, kas attīstītu pašpārvalžu darbību un sadarbību, aptaujā izglītojamos, lai RSD varētu objektīvi pārstāvēt izglītojamo viedokli, un Kultūras  daļa, kas veido projektus jauniešu izaugsmei utt.

Taču tā vēl nav visa RSD struktūra. RSD ir arī savs prezidents un viceprezidents, kuri koordinē valdes darbu. Mums ir arī lietvedis, kas kopā ar padomnieku juridiskajā un finanšu jomā rūpējas, lai visi sēžu protokoli būtu aizpildīti un visi RSD dalībnieki būtu informēti par visu RSD notiekošo. Prezidents, viceprezidents, padomnieks juridiskajā un finanšu jomā un lietvedis kopā ar visu trīs pastāvīgo daļu vadītājiem veido valdi. Valdes darbu konsultē RSD konsultants, kas veido "tiltu" starp Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu un RSD.

Pats svarīgākais ir tas, ka mēs esam atvērti ikvienam jaunam dalībniekam, tāpēc, ja arī Tev ir vēlme padarīt Rīgu par labāku pilsētu, tad pievienojies un pakāpies augstāk par ikvienu, kas tikai gudri runā!