Attēlā - RSD 18. sasaukuma valde RSD kongresā, 2019. gada 24. aprīlī

 

Rīgas Skolēnu domes 18. sasaukums (no kreisās):

 • Ārējo sakaru daļas vadītājs Kristers Saulītis (Rīgas 3. ģimnāzija);
 • Juridiskās un finanšu daļas vadītāja Amanda Kaufmane (Āgenskalna Valsts ģimnāzija);
 • Prezidente Marta Lasmane (Rīgas Valsts 3. ģimnāzija);
 • Projektu koordinatore Patrīcija Luīze Arāja (Āgenskalna Valsts ģimnāzija);
 • Viceprezidente Zane Cesberga (Āgenskalna Valsts ģimnāzija);
 • Projektu koordinatore Linda Čūdere (Rīgas Kultūru vidusskola);
 • Lietvedis Reinijs Tukmanis (PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola");
 • Konsultante Brigita Medne.

 Attēlā - RSD 17. sasaukuma valde un projektu virzienu koordinatori RSD kongresā, 2018. gada 27. aprīlī

Rīgas Skolēnu domes 17. sasaukums ar projektu virzienu koordinatoriem (no kreisās):

 • Ārējo sakaru daļas vadītājs Kristafers Zeiļuks (Rīgas 47. vidusskola);
 • Konsultante Anna Īviņa;
 • Projektu koordinatore Marta Lasmane (Rīgas Valsts 3. ģimnāzija);
 • Viceprezidente Daina Emīlija Freinberga-Upmale (Rīgas Valsts 2. ģimnāzija);
 • Prezidente Laura Katrīna Baumane (Rīgas 84. vidusskola);
 • Juridiskās un finanšu daļas vadītāja Anita Ramka (Rīgas Valsts 3. ģimnāzija);
 • Projektu koordinatore Marta Rugāte (Rīgas 64. vidusskola);
 • Lietvedis Kristofers Vallers (Rīgas 84. vidusskola);
 • Projektu koordinators Ginters Znots (Ziemeļvalstu ģimnāzija).

Attēlā - RSD valde 16. kongresā, 2017. gada 28. aprīlī

 Attēlā - RSD 16. sasaukuma valde RSD kongresā, 2017. gada 28. aprīlī

Rīgas Skolēnu domes 16. sasaukums (no kreisās):

 • RSD konsultante - Ieva Elvīra Garjāne (atkāpusies no amata), amatā pieņemta Anna Īviņa
 • Ārējo sakaru un sabiedrisko attiecību komiteja - Kristofers Vallers (Rīgas 84. vidusskola)
 • RSD lietvede - Evelīna Viktorija Smirnova (Rīgas 25. vidusskola)
 • 1. viceprezidente - Linda Lielbriede*/ Daina Emīlija Freinberga-Upmale (Rīgas Valsts 2. ģimnāzija)
 • Prezidente - Laura Katrīna Baumane (Rīgas 84. vidusskola)
 • 2. viceprezidents - Daniils Voroņins (Rīgas 85.vidusskola)*
 • Kultūras komiteja - Elza Rūdule (Rīgas 47. vidusskola)
 • Sadarbības un pašpārvalžu attīstības komiteja - Grēta Garjāne (Rīgas 64.vidusskola)
 • Sporta, vides un veselības komiteja - Anna Garjāne (Rīgas 6. vidusskola)
 • Juridiskā un finanšu komiteja - Kristafers Zeiļuks (Rīgas 47. vidusskola)

*Linda Lielbriede atkāpusies no amata, 2.viceprezidenta amatā pieņemts Daniils Voroņins

Rīgas Skolēnu domes kodols ir valde, kuru veido 9 aktīvi, mērķtiecīgi un uzņēmīgi jaunieši.  

 

Rīgas Skolēnu domes 15.sasaukums(no kreisās):

 • Izglītības un zinātnes komiteja: Eva Rotkāja (Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzija)
 • Lietvede: Eva Kauliņa (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija)
 • Kultūras komiteja: Zane Čivle (Rīgas Angļu ģimnāzija)
 • Juridiskā un finanšu komiteja: Ieva Āboliņa (Rīgas 64. vidusskola)
 • Prezidents : Helvijs Ķeksis (Rīgas 84. vidusskola) 
 • Sporta, vides un veselības komiteja: Sintija Mikše (Rīgas Imantas vidusskola)
 • Ārējo Sakaru un Sabiedrisko attiecību komiteja: Elīza Aizpore (Rīgas Imantas vidusskola)
 • 1.viceprezidente: Elizabete Džarcāne*/ Laura Katrīna Baumane (Rīgas 84.vidusskola)
 • RSD konsultante: Ieva Elvīra Garjāne
 • 2.viceprezidents: Ernests Muhlinkins (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija)*


1.viceprezidente: Elizabete Džarcāne (atkāpusies no amata), amatā pieņemta Laura Katrīna Baumane (Rīgas 84.vidusskola)

2.viceprezidents: amatā pieņemts Ernests Muhinkins (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija)