Attēlā - RSD 21. sasaukuma valde RSD 22. kongresā, 2023. gada 19. oktobrī.

Rīgas Skolēnu domes 21. sasaukuma valde (no kreisās):

 • Viceprezidente Lizete Lita Gražule;
 • Prezidente Zīle Ozoliņa;
 • Rīgas Skolēnu domes konsultante Elizabete Rebezova;
 • Lietvede Elīza Harjo;
 • Izglītības daļas vadītājs Nils Žuravļovs;
 • Ārējo sakaru daļas vadītāja Lauma Adrija Bērziņa;
 • Kultūras daļas vadītāja Kira Žuraveļa (nav attēlā);
 • Padomnieks juridiskajā un finanšu jomā Snežana Usa (nav attēlā).

 

Attēlā - RSD 19. sasaukuma valde RSD 19. kongresā, 2020. gada 11. septembrī.

 

Rīgas Skolēnu domes 19. sasaukuma valde (no kreisās):

 • Rīgas Skolēnu domes konsultante Brigita Medne;
 • Ārējo sakaru daļas vadītājs Reinijs Tukmanis (PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola");
 • Viceprezidents Rihards Irbe (Rīgas Valsts vācu ģimnāzija);
 • Padomniece juridiskajā un finanšu jomā Anna Apsīte (Āgenskalna Valsts ģimnāzija);
 • Prezidente Linda Čūdere (Rīgas Kultūru vidusskola);
 • Kultūras daļas vadītāja Amanda Kaufmane (Āgenskalna Valsts ģimnāzija) (nav attēlā);
 • Lietvede Elizete Helma Jakovļeva (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija);
 • Izglītības daļas vadītājs Edgars Svilāns (Rīgas Kultūru vidusskola).

Kas mēs esam?

Rīgas Skolēnu dome ir platforma, kas nodrošina iespēju Rīgas skolēniem īstenot savas idejas un attīstīt sevi, tajā pašā laikā palīdzot to darīt arī citiem. Esam aktīvu jauniešu kopums, kas rod prieku radot un darbojoties kopā. Ar dažādiem projektiem mazinām pasīvo skolēnu skaitu Rīgā, nodrošinot lietderīgas laika pavadīšanas iespējas un skolēnu iesaisti sabiedriskajā dzīvē, atbalstām Rīgas skolēnu pašpārvaldes un veicinām to efektīvu darbību, pārstāvam Rīgas skolēnu viedokli un veidojam komunikāciju starp lēmējinstitūcijām un skolēniem, lai arī jaunieši sajustos kā pilnvērtīga un lemtspējīga sabiedrības daļa. Rīgas Skolēnu domē ikkatrs var gūt zināšanas, kontaktus un pieredzi, kas noderēs nākotnē kā arī izzināt un attīstīt savas prasmes. 

Kā mēs strādājam?


Attēlā - RSD 19. kongress

RSD darbojas trīs pastāvīgas struktūrvienības - Ārējo sakaru daļa, kas atbild par RSD ārējo tēlu, sociālajiem tīkliem u.t.t., Izglītības daļa, kas veido projektus, kas attīstītu pašpārvalžu darbību un sadarbību, aptaujā izglītojamos, lai RSD varētu objektīvi pārstāvēt izglītojamo viedokli, un Kultūras  daļa, kas veido projektus jauniešu izaugsmei utt.

Taču tā vēl nav visa RSD struktūra. RSD ir arī savs prezidents un viceprezidents, kuri koordinē valdes darbu. Mums ir arī lietvedis, kas kopā ar padomnieku juridiskajā un finanšu jomā rūpējas, lai visi sēžu protokoli būtu aizpildīti un visi RSD dalībnieki būtu informēti par visu RSD notiekošo. Prezidents, viceprezidents, padomnieks juridiskajā un finanšu jomā un lietvedis kopā ar visu trīs pastāvīgo daļu vadītājiem veido valdi. Valdes darbu konsultē RSD konsultants, kas veido "tiltu" starp Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu un RSD.

Kas nosaka RSD valdes dalībniekus?

Katru gadu aprīļa beigās tiek sasaukts RSD kongress, kurā visu Rīgas skolu skolēnu pašpārvalžu pārstāvji balso par izvirzītajiem kandidātiem. Tie ir skolēni, kuri sevi ir pierādījuši gan savas skolas pašpārvaldē, gan darbībā RSD kā parasti dalībnieki un kuri ir paši izvēlējušies uzņemties atbildību un izmēģināt ko jaunu savā dzīvē.

 

 

Pats svarīgākais ir tas, ka mēs esam atvērti ikvienam jaunam dalībniekam, tāpēc, ja arī Tev ir vēlme padarīt Rīgu par labāku pilsētu, tad pievienojies un pakāpies augstāk par ikvienu, kas tikai gudri runā!

Attēlā - RSD 18. sasaukuma valde RSD kongresā, 2019. gada 24. aprīlī

 

Rīgas Skolēnu domes 18. sasaukums (no kreisās):

 • Ārējo sakaru daļas vadītājs Kristers Saulītis (Rīgas 3. ģimnāzija);
 • Juridiskās un finanšu daļas vadītāja Amanda Kaufmane (Āgenskalna Valsts ģimnāzija);
 • Prezidente Marta Lasmane (Rīgas Valsts 3. ģimnāzija);
 • Projektu koordinatore Patrīcija Luīze Arāja (Āgenskalna Valsts ģimnāzija);
 • Viceprezidente Zane Cesberga (Āgenskalna Valsts ģimnāzija);
 • Projektu koordinatore Linda Čūdere (Rīgas Kultūru vidusskola);
 • Lietvedis Reinijs Tukmanis (PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola");
 • Konsultante Brigita Medne.

 Attēlā - RSD 17. sasaukuma valde un projektu virzienu koordinatori RSD kongresā, 2018. gada 27. aprīlī

Rīgas Skolēnu domes 17. sasaukums ar projektu virzienu koordinatoriem (no kreisās):

 • Ārējo sakaru daļas vadītājs Kristafers Zeiļuks (Rīgas 47. vidusskola);
 • Konsultante Anna Īviņa;
 • Projektu koordinatore Marta Lasmane (Rīgas Valsts 3. ģimnāzija);
 • Viceprezidente Daina Emīlija Freinberga-Upmale (Rīgas Valsts 2. ģimnāzija);
 • Prezidente Laura Katrīna Baumane (Rīgas 84. vidusskola);
 • Juridiskās un finanšu daļas vadītāja Anita Ramka (Rīgas Valsts 3. ģimnāzija);
 • Projektu koordinatore Marta Rugāte (Rīgas 64. vidusskola);
 • Lietvedis Kristofers Vallers (Rīgas 84. vidusskola);
 • Projektu koordinators Ginters Znots (Ziemeļvalstu ģimnāzija).