Attēlā - RSD valde 16. kongresā, 2017. gada 28. aprīlī

 Attēlā - RSD 16. sasaukuma valde RSD kongresā, 2017. gada 28. aprīlī

Rīgas Skolēnu domes 16. sasaukums (no kreisās):

  • RSD konsultante - Ieva Elvīra Garjāne (atkāpusies no amata), amatā pieņemta Anna Īviņa
  • Ārējo sakaru un sabiedrisko attiecību komiteja - Kristofers Vallers (Rīgas 84. vidusskola)
  • RSD lietvede - Evelīna Viktorija Smirnova (Rīgas 25. vidusskola)
  • 1. viceprezidente - Linda Lielbriede*/ Daina Emīlija Freinberga-Upmale (Rīgas Valsts 2. ģimnāzija)
  • Prezidente - Laura Katrīna Baumane (Rīgas 84. vidusskola)
  • 2. viceprezidents - Daniils Voroņins (Rīgas 85.vidusskola)*
  • Kultūras komiteja - Elza Rūdule (Rīgas 47. vidusskola)
  • Sadarbības un pašpārvalžu attīstības komiteja - Grēta Garjāne (Rīgas 64.vidusskola)
  • Sporta, vides un veselības komiteja - Anna Garjāne (Rīgas 6. vidusskola)
  • Juridiskā un finanšu komiteja - Kristafers Zeiļuks (Rīgas 47. vidusskola)

*Linda Lielbriede atkāpusies no amata, 2.viceprezidenta amatā pieņemts Daniils Voroņins