Šī gada 10. decembra vakarā Jauniešu centrā “Kaņieris” noritēja Rīgas Skolēnu domes juridiskās un finanšu daļas organizētas apmācības. To laikā dalībniekiem bija iespēja iegūt zināšanas par lietišķo rakstu etiķeti, dokumentu korektu noformēšanu un pareizu e-vēstuļu rakstīšanu – noderīgas prasmes visiem jauniešiem, īpaši tiem, kas ikdienā aktīvi iesaistās Rīgas Skolēnu Domē vai savas skolas pašpārvaldē, kur bieži saskaras ar šo prasmju praktisko pielietojumu. Apmācības notika īpaši draudzīgā gaisotnē, radot iespēju iepazīties ar pārējiem RSD biedriem un citiem dalībniekiem. 

Vakara sākumā Rīgas Jauniešu iniciatīvu fonda vadītājs Kristafers Zeiļuks iepazīstināja mūs ar lietišķu e-vēstuļu pareizu noformēšanu jeb netiķeti, kā arī kā panākt, lai e-vēstule būtu ērti lasāma un patīkama. Dažas lietas bija labi zināmas savukārt citas šķita gaužām jaunas un pat pārsteidzošas. Pārrunājām e-vēstuļu temata nozīmi, noskaņu un mērķi. Piemēram, izrādās, ka arī lietišķās vēstulēs (izņemot tās, kurās nepieciešams uzturēt neitralitāti) drīksti izmantot emoji jeb smaidiņus. Ikdienā var iztikt ar tādām emocijzīmēm kā ϑ, kas apzīmē prieku un apstiprinājumu, vai Λ, kas norāda uz neapmierinājumu, bet, ja gadās kāda situācija, kas prasa sarežģītāku emociju attēlojumu, talkā nāk :e (vilšanās) vai :@ ( dusmas). 

Pavisam nesen, 31. oktobrī, risinājās pilsēplānošanas forums “Runātrīga”, kas kopumā pulcēja 100 jauniešus, kuri bija gatavi mainīt vidi sev apkārt! Forumu vadīja pilsētplānotājs Jānis Ķīnasts, citi nozares speciālisti, kā arī mēs - Rīgas Skolēnu domes aktīvie jaunieši!

Foruma laikā, izmantojot neformālās izglītības metodes, spriedām par jautājumiem, kā jaunieši var ietekmēt vidi sev apkārt Rīgā! Foruma dalībnieki tika sadalīti darba grupās, kurās katra centās attīstīt kādu no Rīgas mikrorajoniem. Foruma laikā tika apspriests, kas mums ir svarīgs pilsētvidē, kas ir mūsu mīļākās vietas Rīgā un kādas mēs vēl gribētu. Darba grupās tika diskutēts arī par to, kāda ir mana ideālā Rīga, kāda ir Rīga ar kuru es varētu sadzīvot un kāda ir mana drausmīgākā Rīga. Jaunieši, spriežot un diskutējot par dažādiem Rīgas rajoniem, mīļākajām vietām un vietām, kuras gribētu mainīt, varēja iegūt ne tikai citu perspektīves uz attīstību Rīgā, bet arī jaunus kontaktus un paziņas no dažādiem Rīgas rajoniem.

Fotogrāfijas meklē: https://failiem.lv/u/vfat23w5

4. novembrī Rīgas skolu pašpārvalžu pārstāvji pulcējās Rīgas Skolēnu domes Rudens kopsapulcē, par kuras norises vietu šogad tika izvēlētas autentiskās Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja telpas. Kopsapulces ietvaros jaunieši uzzināja par RSD vēsturi un nākotnes plāniem, apstiprināja gada plānu, piedalījās darbnīcās un diskutēja par sev un pašpārvaldēm aktuāliem problēmjautājumiem, dalījās pieredzē.

 

“Tā bija lieliska pieredze. Novērtēju iespēju dalīties viedokļos ar jau pieredzējušiem RSD pārstāvjiem, apspriest dažādu skolu vides un iepazīt citu skolu pašpārvalžu biedrus un viņu uzskatus.”

/Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolniece Elizete Helma/

Oktobrī četri Rīgas Skolēnu domes jaunieši nedēļu pavadīja Lietuvas skaistajā pilsētā Kauņā, lai apmeklētu Baltijas Pilsētu Savienības rīkoto ģenerālkonferenci Building an inclusive and resident-focused city. The Baltic way. Paralēli konferencei norisinājās arī Erasmus+ projekts Baltijas pilsētu jauniešiem, kurā bija iespēja gūt starptautiskus kontaktus, apspriest valstu un organizāciju kopīgās problēmas un rast to risinājumus, papildinot savu redzējumi un pieredzi.

Projekta laikā tika diskutēts par tādām tēmām kā pusaudžu alkohola un narkotiku lietošana, LGBTQ+, veselības mācību skolās un mentālo veselību, kas kļuva par pamatu idejām ne tikai nākotnes projektiem, bet arī izmaiņām katra jaunieša turpmākajā dzīvē un tās izvēlēs. Par svarīgu prasmi tika izvirzīta tieši klausīšanās un problēmu izskatīšana no visiem skatu punktiem, kā arī kritiskā domāšana.