Šī gada 10. maijā izglītojošo pasākumu cikls skolu pašpārvalžu prezidentiem "Prezidentu klubs" beidzās ar svinīgu sēdi, kurā tika aicināti vairāki lēmumpieņēmēji un pieaugušie, kas ikgdienā, protams, aktīvi līdzdarbojas.

Pasākumā piedalījās tādi ievērojami viesi kā Ivars Ījabs, Dace Rībena, Silvija Reinberga, Dāvis Mārtiņš Daugavietis un Dmitrijs Zverevs, kurā viņi diskutēja par tēmu “Kādēļ jauniešiem ir svarīgi piedalīties sociālajos un brīvprātīgajos darbos, gan līdzdarboties politiskajos pasākumos?”

Diskusijā izskanēja arī vairāki citi jautājumi. Piemēram,

 • Vai vajadzētu jauniešiem ļaut balsot jau no 16 gadu vecuma? 

Katra cilvēka  atbildes uz uzdotajiem jautājumiem, protams, visamz nedaudz atšķīrās, taču viens bija ļoti skaidrs - lai veidotu un attīstītu iekļaujošu sabiedrību, jauniešiem ir jāiesaistās sociālajos, brīvprātīgajos vai politiskajos pasākumos un darbos. 

Visi no šī pasākuma lēmumpieņemējiem iedrošina jūs, jauniešus, nebaidīties, tāpēc uzdrošinieties darīt un iesaistīties!

P.S. Mīļš paldies @storable5435 par bildēm!

Rīgas Skolēnu domes (RSD) 23.kongress norisinājās ceturtdien, 2024.gada 30.aprīlī. Šī gadskārtējā tradīcija pulcēja Rīgas skolu pārstāvjus un citus klātesošos, lai veltītu laiku šī gada atskatam par paveikto, jaunas Rīgas Skolēnu domes valdes apstiprināšanai un prezidenta ievēlēšanai.🎉

Kongress noslēdzās ar svinīgu noskaņu neformālā gaisotnē, fotografēšanos, sarunām par RSD nākotni un ar apņemšanos turpināt darbu par jauniešiem svarīgo un veicināt ilgtspējīgu attīstību.🧑‍🧑‍🧒‍🧒

Kongresu vadīja 22. sasaukuma prezidente Šarlote Justīne Jurjure un viceprezidente Daniela Rupeika. Pasākuma sākumā prezidente Šarlote izklāstīja plānu un iepazīstinājas ar 22. sasaukuma gada norisi un paveikto: dažādi diskusiju vakari par jauniešiem interesējošām tēmām neformālā gaisotnē, aktīvā norise Prezidenta kluba satikšanās vakaros, sociālo mediju attīstība un vēl daudzi citi pasākumi, kas turpināsies gan maijā, gan vasarā.☀️

Protams, ka nevarētu iedomāties RSD bez Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD). Arī šī gada kongresā svinīgo runu izteica godināts viesis un RD IKSD Jaunatnes nodaļas vadītājs Dmitrijs Zverevs, kā arī Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks (RSD 5.kongresa prezidents). Abi cienījamie viesi pasniedza valdei īpašus pateicības rakstus no Rīgas Domes par viņu ieguldīto darbu.🌹

Viens no kongresa svarīgākajiem notikumiem, protams, bija jaunā prezidenta izvēle. Šogad uz prezidenta amatu kandidēja divas ļoti aktīvas un arī ļoti līdzīgas jaunietes savā būtībā- Zanda Līva Locika un Lelde Katrīna Prikule. Klātesošie jaunieši un godājamie viesi arī aktīvi iesaistījās un palīdzēja Zandai un Leldei pierādīt savas prasmes prezidenta amatam. Abas jaunietes tika izaicinātas ar visdažādākajiem uzdevumiem saistībā ar sevis prezentēšanu, dalībnieku piesaisti RSD (Elevator Speech) un rīkošanos stresa situācijās (izdomāts zvans no radio vai televīzijas) un angļu valodas zināšanu pārbaude- tas viss noteikti būs nepieciešams nākošajai RSD prezidentei. Kongresa balsojumā balsu vairākumu guva Zanda Līva Locika, tādējādi kļūstot par RSD jaunās 23. sasaukuma valdes prezidenti, un par viņas palīgu un padomdevēju vicprezidentes amatā tika iecelta Lelde Katrīna Prikule.📝

Kongresā tika apstiprināta arī jaunā RSD valde. Par kultūras daļas vadītāju kļuva Lizete Anna Beikmane, izglītības daļas vadītāja amatu pārņēma Agris Juškevičs, ārējo sakaru daļas vadītāja vietā tika apstiprināta Paula Rumjanceva, kā padomniece juridiskajā un finanšu jomā kļuva Brigita Jargana, turpretim lietveža vietā tika apstiprināta Amēlija Bergere. Pasākuma dalībniekiem iesaiste valdes apstiprināšanā un prezidenta izvēlē nodrošināja jauniešu līdzdalību pilsētas lēmumu pieņemšanā un viņu iespēju ietekmēt izglītības un jauniešu politiku Rīgā sev un citiem par labu.🗝️

22.sasaukuma gads tika dēvēts par panākumu gadu, tāpēc lai arī 23.sasaukums nezaudē degsmi un aktīvu darbošanos, lai panākumu būtu vēl vairāk!📈⭐️

Čau!

Šeit Rīgas 64.vidusskolas prezidente Justīne Freimane.

Pagājušonedēļ, 26. aprīlī, notika pēdējā lekcija pasākuma “Prezidentu klubs” ietvaros. Notika ne tikai noderīgas sarunas starp pašpārvaldēm, bet arī apmācošas lekcijas un improvizācijas mini šovs. Šīs nodarbības galvenā doma bija:

- Pašpārvaldes struktūra

- Dažādas darbības jomas

- Spēja pieņemt atraidījumu

Man ļoti patika lekcijas daļa. Uzzināju daudz ko vairāk par visiem sīkumiem, kuri jāievēro, lai kvalitatīvi pasniegtu pasākuma ideju.

Kafijas pauzē sāku sarunāties ar citu pašpārlvalžu prezidentiem un tās 30 minūtes pagāja tik ātri, noteikti vajadzēja vēl laiku, lai izrunātos.

Pēc tam bija aktivitātes, kuru laikā palikām draudzīgāki un attīstījām savas spējas dažādās aktivitātēs.

Ar lielu prieku gaidu pēdējo, svinīgo sēdi, kurā varēšu pielietot visas jauniegūtās zināšanas. :)

Ieguldījumi un personīgā motivācija - divas galvenās tēmas, ko mācāmies mūsu finanšu pratības 3.lekcijā!
Šoreiz mūsu jauniešiem bija iespēja noklausīties fantastisku lekciju no @Henrijs Vigups, SEB Skolu vēstnešu programma 2023/2024 dalībnieka. Henrijs dalījās ar saviem iespaidiem un padomiem par to, kā sākt ieguldīt un kā atrast motivāciju šajā ceļā.
Katram no mums ir savs iemesls, kāpēc mēs vēlamies ieguldīt savu naudu, un Henrijs mums atgādināja, cik svarīgi ir saprast savu personīgo motivāciju.

 

Šodienas straujais dzīves ritms un nepārtrauktās prasības rada nepieciešamību pēc efektīvas laika pārvaldības. Tāpēc šī gada 22.marta rīkotā semināra galvenais mērķis bija veicināt skolēnu zināšanas un prasmes laika plānošanā, apvienojot ikdienas pienākumus un brīvā laika aktivitātes.

Seminārā jaunieši iepazinās ne tikai ar laika menedžmenta trikiem, bet tas ļāva vieņiem arī aizdomāties par iemesliem sava laika plānošanai un pārvaldīšanai. Piemēram, sekojot līdzi savam laikam un kam tas tiek veltīts, var izvirzīt un ar lielāku iespējamību sasniegt savus akadēmiskos un cita veida mērķus, piedalīties vairākos pasākumos, kā arī veidot veiksmīgāku un mierpilnāku nākotni.

Noslēgumā dalībniekiem bija iespēja saņem personisku atsauksmi un ieteikumus no pašizaugsmes treneres, kā arī sniegt savas atsauksmes par semināra saturu un noderīgumu. Tas nodrošināja, ka katrs dalībnieks atstāj semināru ar skaidru redzējumu par to, kā uzlabot savu laika pārvaldību un palielināt savu produktivitāti, izmantojot iegūtās zināšanas un prasmes.

Paldies pašizaugsmes trenerei, dzīves panākumu koučam, interviju raidījuma “Uzdrīkstēties vairāk”, “Randiņš ar kouču” vadītājai Laurai Prusakovai par semināra novadīšanu.

Nebiju domājusi, ka frāzi "iekāpt cita kurpēs" var uztvert burtiski, bet veiksmīgas komunikācijas izpratnei ne to vien nācās pieredzēt Prezidentu kluba 2. sēdē.

Komunikācija ir ļoti nozīmīga ikdienas dzīvē, jo īpaši institūciju vadīšanā, tāpēc man un citiem pašpārvalžu prezidentiem  bija iespēja piektdienas vakaru pavadīt iepazīstoties ar Andra Pētersona skatījumu un ieteikumiem praktiskās saziņas jomā. Jāatzīst, ka komunikācija ar viņu bija ļoti viegla un konstruktīva, klausījos ar neviltotu interesi. Pārrunāti tika tiešām daudzi temati:

 • kādai ir jābūt komunikācijai un runas struktūrai,
 • ko vajag un nevajag apspriest ar citiem,
 • kā pareizi prezentēt sevi,
 • kāda ir empātijas nozīme un vēl, un vēl.

Otrajā daļā ar aktivitātēm dabuju aizdomāties par pašpārvaldēs aktuāliem jautājumiem. Ļoti patika, ka dažas tēzes izvērtās debašu veidīgā diskusijā, kas ļāva iepazīties ar apkārtējo jauniešu viedokli un pieredzi.

Paldies talantīgajam lektoram un RSD komandai, tagad zinu Lauras noslēpumu un esmu iemēģinājusi kādas meitenes apavus! Ceru nākamajā sēdē uzzināt viņas vārdu.

Anastasija Kurahtanova, Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas Skolēnu padomes prezidente.

Diskusijas vakars par tematu "Vai atzīmes ir vajadzīgas?" notika 20. martā, pulcējot daudz aktīvu jauniešu, kuri bija ieinteresēti dalīties ar savām domām un viedokļiem par šo jautājumu. 

Pasākuma laikā tika uzdoti vairāki nozīmīgi jautājumi saistībā ar vērtēšanu, piemēram, tādi kā:

Vai vajag vērtēšanu pielāgot katram skolēnam?

Vai bez atzīmēm pazustu motivācija?

Vai viens skolotājs ir spējīgs novērtēt skolēna zināšanas?

Jaunieši ļoti aktīvi iesaistījās atvērtajās diskusijās, izsakot savas idejas un pieredzi. Dalībnieki pauda dažādas perspektīvas, daži uzsverot atzīmju nozīmi kā motivācijas līdzekli, bet citi norādot uz to negatīvo ietekmi uz jauniešu emocionālo stāvokli un mācību procesu.

Kopumā šis diskusijas vakars bija izglītojošs un iedvesmojošs, piedāvājot dažādas idejas un risinājumus, kā uzlabot novērtēšanas sistēmu, lai tā atbilstu jauniešu vajadzībām un veicinātu viņu attīstību.

Šī gada 15. martā tika rīkots unikāls jauniešu starpreģionālais pasākums, kas pulcēja jauniešus no Rīgas, Jūrmalas un Mārupes, lai veicinātu savstarpēju izpratni un sadarbību. Šis pasākums kalpoja kā platforma, kur jaunieši varēja dalīties savās dzīves pieredzēs un iepazīties ar citu reģionu jauniešu ikdienu.

Dalībnieki kopīgi piedzīvoja daudz dažādu aktivitāšu, diskusiju savas organizācijas prezentēšanas procesu, kas ļāva tiem labāk izprast vienam otru un savstarpēji dalīties ar savām vērtīgajām pieredzēm. 

Neskatoties uz to, ka šo organizāciju mērķi ir līdzīgi, viņu darbība un problēmas, ar kurām saskaras, ir diezgan atšķirīgas, jo arī jaunieši dažādos reģionos ir dažādi.

Šādi pasākumi ir būtiski, lai jaunieši labāk izprastu savstarpējās atšķirības, cienītu dažādību un attīstītu savas sociālās prasmes. Turklāt, tie veicina reģionālo sadarbību un kopīgu risinājumu meklēšanu dažādām problēmām. Šādi notikumi ir kā tilts starp dažādiem reģioniem, kas veicina savstarpēju sapratni un veicina jauniešu izaugsmi un attīstību gan personīgā, gan profesionālā līmenī.

Paldies par ciemošanos Mārupes novada Jauniešu Domei un Jūrmalas jauniešu domei.

Hei, hei!

Te Rīgas 22. vidusskolas prezidente Veronika Tagijeva:)

Nesen, 20.februārī, notika pirmā prezidenta kluba sanāksme. Ļaujiet man pastāstīt, ko tur darījām. Protams, mēs dzērām tēju un ēdam cepumus, bet svarīgākais-klausījāmies lekciju:

🧑‍🚀par to kādiem jābūt līderiem,

🏂par līderības veidiem,

💪par atšķirību starp līderi un priekšnieku.

Visinteresantākais, manuprāt, bija uzdevums - mūs sadalīja komandās un katrai komandai tika iedoti 4 dažādu personu CV, un mums bija jāizvēlas vispiemērotākais noteiktajai profesijai. Lielākā daļa komandu bija vienisprātis par piemērotāko kandidātu, bet vienai komandai tomēr bija atšķirīgs viedoklis.

Visi tik ļoti iejutās darba devēja lomā, ka gandrīz sākās debates par šo tēmu, taču par laimi viss beidzās labi un visi draudzīgi devās prom ar jaunu pieredzes un zināšanu pilnu krātuvīti, kā arī baru ar jauniem Instagram sekotājiem.) 

Ar nepacietību gaidu nākamo tikšanos!! Kādas interesantas lietas mūs tur gaida😋…

P.S.Paldies Rīgas Valsts 1.ģimnāzijai par atbalstu pasākuma tapšanā!🩷🙏

Šī gada 23. februāra Mentālās veselības konference bija nozīmīgs notikums, kurš apkopoja jauniešus, lai kopīgi izpētītu ceļus uz emocionālo labklājību.😌

Konferences laikā lektors Valdis Svirskis dalījās ar noderīgiem padomiem par mentālās veselības uzturēšanu ikdienas dzīvē. Šie padomi bija vērtīgs ieguldījums jauniešu izpratnē par savu emocionālo stāvokli un labklājību.

Lekciju beigās dalībnieki saņēma praktisku ievadu pareizās meditācijas praksē, kas varētu kalpot kā efektīvs rīks emocionālās labklājības uzlabošanai.🧘🪷🌄

Pēc lekcijas jauniešiem bija iespēja piedalīties sarunās par ikdienas tēmām, kas saistītas ar mentālo veselību, stresu un atklātību. Šīs sarunas nodrošināja drošu un atbalstošu vidi, kur dalībnieki varēja dalīties savās pieredzēs un saņemt atbalstu no citiem.🗣️🫂

Šī konference veicināja svarīgu saikni starp jauniešiem, kā arī atbalstīja savstarpējo izaugsmi un labklājību.💪

Paldies Rīgas Valsts tehnikumam par atbalstu pasākuma tapšanā!🙏

 

Daudzi skolēni mūsdienās saskaras ar vairākām problēmām:
 • grūtībām skolā un pērsonīgajā dzīvē,
 • nomāktību,
 • sliktu pašsajūtu,
 • nepārliecinātību,
 • ļoti lielu motivācijas trūkumu.
Par grūtībām IR JĀRUNĀ, bet brīžiem nav skaidrs, pie kā vērsties.
Ja Tev ir slikta emocionāla pašsajūta, līdzīgas problēmas vai vienkārši vēlme uzzināt vairāk, tad aicinām Tevi uz Mentālās veselības konferenci 23.februārī plkst. 16.30-18.30 Rīgas Valsts tehnikuma konferenču zālē ar mentoru Valdi Svirski.
Tikšanās laikā būs iespēja:
 • klausīties vērtīgus padomus,
 • uzzināt ieteikumus,
 • uzdot sev aktuālus jautājumus.
Pieteikuma anketa: šeit.