Attēlā - RSD 17. sasaukuma valde un projektu virzienu koordinatori RSD kongresā, 2018. gada 27. aprīlī

Rīgas Skolēnu domes 17. sasaukums ar projektu virzienu koordinatoriem (no kreisās):

  • Ārējo sakaru daļas vadītājs Kristafers Zeiļuks (Rīgas 47. vidusskola);
  • Konsultante Anna Īviņa;
  • Projektu koordinatore Marta Lasmane (Rīgas Valsts 3. ģimnāzija);
  • Viceprezidente Daina Emīlija Freinberga-Upmale (Rīgas Valsts 2. ģimnāzija);
  • Prezidente Laura Katrīna Baumane (Rīgas 84. vidusskola);
  • Juridiskās un finanšu daļas vadītāja Anita Ramka (Rīgas Valsts 3. ģimnāzija);
  • Projektu koordinatore Marta Rugāte (Rīgas 64. vidusskola);
  • Lietvedis Kristofers Vallers (Rīgas 84. vidusskola);
  • Projektu koordinators Ginters Znots (Ziemeļvalstu ģimnāzija).