Attēlā - RSD 14. sasaukuma valde RSD kongresā, 2015. gada 24. aprīlis

Rīgas Skolēnu domes kodols ir valde, kuru veido 9 aktīvi, mērķtiecīgi un uzņēmīgi jaunieši. 

 Rīgas Skolēnu domes 14. sasaukums (no kreisās):

Prezidents: Toms Reinis (Rígas 41. vidusskola)

Juridiskā un finanšu komiteja: Ieva Āboliņa (Rīgas 64. vidusskola)

Izglītības un zinātnes komiteja: Eva Rotkāja (Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzija)

1. viceprezidente: Sabīne Veldre (Ziemeļvalstu ģimnāzija)

Ārējo Sakaru un Sabiedrisko attiecību komiteja: Elīza Aizpore (Rīgas Imantas vidusskola)

Kultūras Komitejas vadītāja: Zane Čivle(Rīgas Angļu ģimnāzija)

Lietvede: Eva Kauliņa (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija)

Sporta, vides un veselības komiteja: Sintija Mikše (Rīgas Imantas vidusskola)

2. viceprezidents: Helvijs Ķeksis (Rīgas 84. vidusskola)

 

Attēlā (no kreisās) - 1. vice prezidente Sabīne Veldre. prezidents Toms Reinis un 2. vice prezidents Helvijs Ķeksis