Attēlā - RSD 13. sasaukuma valde RSD kongresā, 2014. gada 25. aprīlis

Rīgas Skolēnu domes kodols ir valde, kuru veido 9 aktīvi, mērķtiecīgi un uzņēmīgi jaunieši. 

 Rīgas Skolēnu domes 13. sasaukums:

Prezidents: Jānis Mellēns (Rīgas Valsts 2. ģimnāzija)

1. viceprezidente: Sabīne Veldre (Ziemeļvalstu ģimnāzija)

2. viceprezidente: Ieva Āboliņa (Rīgas 64. vidusskola) 

Kultūras Komitejas vadītāja: Elfa Kleina(Rīgas Angļu ģimnāzija)

Juridiskā un finanšu komiteja: Renis Ozoliņš (Rīgas 49. vidusskola)

Ārējo Sakaru un Sabiedrisko attiecību komiteja: Elīza Aizpore (Rīgas Imantas vidusskola)

Sporta, vides un veselības komiteja: Linda Borisova (Ziemeļvalstu ģimnāzija)

Izglītības un zinātnes komiteja: Toms Reinis (Rīgas 41. vidusskola)

Lietvede: Sabīne Tīcmane (Rīgas Valsts 2. ģimnāzija)

Attēlā - RSD 13. sasaukuma valde RSD kongresā, 2014. gada 25. aprīlis

Rīgas Skolēnu domes kodols ir valde, kuru veido 9 aktīvi, mērķtiecīgi un uzņēmīgi jaunieši. 

 Rīgas Skolēnu domes 13. sasaukums:

Prezidents: Jānis Mellēns (Rīgas Valsts 2. ģimnāzija)

1. viceprezidente: Sabīne Veldre (Ziemeļvalstu ģimnāzija)

2. viceprezidenteIeva Āboliņa (Rīgas 64. vidusskola) 

Kultūras Komitejas vadītāja: Elfa Kleina(Rīgas Angļu ģimnāzija)

Juridiskā un finanšu komiteja: Renis Ozoliņš (Rīgas 49. vidusskola)

Ārējo Sakaru un Sabiedrisko attiecību komiteja: Elīza Aizpore (Rīgas Imantas vidusskola)

Sporta, vides un veselības komiteja: Linda Borisova (Ziemeļvalstu ģimnāzija)

Izglītības un zinātnes komiteja: Toms Reinis (Rīgas 41. vidusskola)

Lietvede: Sabīne Tīcmane (Rīgas Valsts 2. ģimnāzija)


Attēlā (no kreisās) - 1. vice prezidente Sabīne Veldre, 2. vice prezidente Ieva Āboliņa un prezidents Jānis Mellēns