Attēlā - RSD 12. sasaukuma valde RSD kopsapulcē, 2013. gada 26. septembris

 Attēlā - RSD 12. sasaukuma valde RSD kopsapulcē, 2013. gada 26. septembris

Rīgas Skolēnu domes 12. sasaukums:

Prezidente: Anna Stroža (Rīgas Valsts 2. ģimnāzija)

1. viceprezidente: Una Vagale (Rīgas Angļu Ģimnāzija)

2. viceprezidentsToms Uļuks (Rīgas 85. vidusskola) 

Kultūras Komitejas vadītāja: Alise Krēsliņa(Rīgas Valsts 2. ģimnāzija)

Juridiskā un finanšu komiteja: Daniela-Gods Romanovska (Rīgas Angļu ģimnāzija)

Ārējo Sakaru un Sabiedrisko attiecību komiteja: Kārlis Vezis*

Sporta, vides un veselības komiteja: Stefānija Usāne*/Džulianna Grečina (Ziemeļvalstu ģimnāzija)

Izglītības un zinātnes komiteja: Kalvis Kubliņš*/Marta Jemeļjanova (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija)

Lietvede: Lilita Pudāne (Rīgas 49. vidusskola) 

Attēlā - RSD 12. sasaukuma valde RSD kopsapulcē, 2013. gada 26. septembris

 Attēlā - RSD 12. sasaukuma valde RSD kopsapulcē, 2013. gada 26. septembris

alt

Attēlā - RSD 12. sasaukuma valde RSD kongresā, 2013. gada 26. aprīlis

Rīgas Skolēnu domes 12. sasaukums:

Prezidente: Anna Stroža (Rīgas Valsts 2. ģimnāzija)

1. viceprezidente: Una Vagale (Rīgas Angļu Ģimnāzija)

2. viceprezidentsToms Uļuks (Rīgas 85. vidusskola) 

Kultūras Komitejas vadītāja: Alise Krēsliņa(Rīgas Valsts 2. ģimnāzija)

Juridiskā un finanšu komiteja: Daniela-Gods Romanovska (Rīgas Angļu ģimnāzija)

Ārējo Sakaru un Sabiedrisko attiecību komiteja: Kārlis Vezis*

Sporta, vides un veselības komiteja: Stefānija Usāne*/Džulianna Grečina (Ziemeļvalstu ģimnāzija)

Izglītības un zinātnes komiteja: Kalvis Kubliņš*/Marta Jemeļjanova (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija)

Lietvede: Lilita Pudāne (Rīgas 49. vidusskola)

Ārējo Sakaru un Sabiedrisko attiecību komiteja: Kārlis Vezis (atbrīvots no amata)
Sporta, vides un veselības komiteja: Stefānija Usāne (atkāpusies no amata), amatā apstiprināta 
Džulianna Grečina (Ziemeļvalstu ģimnāzija)
Izglītības un zinātnes komiteja: Kalvis Kubliņš (atkāpes no amata),amatā apstiprināta Marta Jemeļjanova (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija).

RSD prezidenta pilnvaru pārņemšana

Attēlā - RSD prezidenta pilnvaru pārņemšana

Prezidenta amata kandidāti

Attēlā (no kreisās) -  Prezidente Anna Stroža un 1. viceprezidente Una Vagale