8. Sasaukums

RSD prezidents Mārtiņš Lielbārdis - Āgenskalna ģimnāzija
Izglītības un zinātnes komitejas vadītājs - Hardijs Ventnieks - Āgenskalna ģimnāzija
Pirmā vice prezidente - Kristīne Augustova - Rīgas Angļu ģimnāzija
Ārējo Sakaru un Sabiedrisko attiecību komiteja - Linda Gudrīte - Rīgas 2.ģimnāzija
Juridiskās un finanšu komitejas vadītāja - Aiga Stalbe - Rīgas 45.vidusskola
Padomniece - Līva Vikmane - 
Ilze Jēgere - Rīgas 2.ģimnāzija
Padomnieks finanšu jautājumos - Jānis Brikšis - Āgenskalna Valsts ģimnāzija
Kultūras komitejas vadītāja - Elza Žumbure - Rīgas 2.ģimnāzija
Otrais vice prezidents - Niks Bērziņš - Rīgas Valsts 1.ģimnāzija