7. sasaukums

RSD prezidente Madara Šmite - Rīgas Komercģimnāzija
Padomniece preses jautājumos - Alisa Šibrova - Zolitūdes ģimnāzija
Madara Pundure - 
Mārīte Traniņa - 
Linda Gudrīte - Rīgas Valsts 2.ģimnāzija
Izglitības un zinātnes komitejas vadītājs - Hardijs Ventnieks - Āgenskalna ģimnāzija|
Kultūras komitejas vadītāja - Elza Žumbure - Rīgas Valsts 2.ģimnāzija
Juridiskās un finanšu komitejas vadītāja - Līga Millere - Rīgas 3.ģimnāzija
Jana Suhane - Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzija
Sporta, vides un veselības komitejas vadītājs - Niks Bērziņš- Rīgas Valsts 1.ģimnāzija
Līva Brūvere - Rīgas 28.vidusskola