RSD prezidente - Sabīne Zālīte, Rīgas 64.vidusskola

1.Viceprezidents Kristaps Purvinskis, Humanitārā privātģimnāzija

2.Viceprezidents Matīss Ķite, Rīgas 41.vidusskola

Padomniece finanšu jautājumos - Viktorija Andžāne, Rīgas 47.vidusskola

Padomniece lietvedības jautājumos - Elīna Stelcere, Rīgas 31.vidusskola

 Padomnieks preses jautâjumos Edvards Ratnieks, Natālijas Draudziņas ģimnāzija

Sporta un veselības komiteja - Renārs Niedra, Rīgas 64.vidusskola

Labklājības komiteja - Liene Poriete, Kultūras vidusskola

Izglītības un zinātnes komiteja – Jeļena Suhareva, Rīnūžu vidusskola/ Svetlana Burmistrova, Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskola

Ārējo sakaru un sabiedrisko attiecību komiteja - Mudīte Voitiša, I.Kozakevičas Poļu vidusskola

 Kultūras komiteja - Madara Šmite, Pamatskola "Rīdze”

Finanšu un juridiskā komiteja - Rūdolfs Pulkstenis, Rīgas komercģimnāzija

Tiek pieņemta jauna Valdes struktūra, turpmāk Valdē darbosies 12 jaunieši - prezidents, 2 viceprezidenti, 3 padomnieki un 6 komiteju vadītāji.

Liene Benhena, RSD prezidente, Rīgas 49.vidusskola

Domāju, ka labi varēšu veikt šo pienākumu. Man jau ir līdzīga pieredze - esmu Rīgas 49. vidusskolas Skolēnu domes prezidente, kā arī darbojos skolas Lielajā Domē. Laba pieredze arī ir tā, ka jau RSD darbojos 2 gadus. Šis būs trešais gads. Līdz šim darbojos Kultūras komitejā.

Uzskatu, ka esmu šim amatam atbilstoša, jo māku komunicēt ar cilvēkiem, māku vadīt un organizēt, arī tā darbu. Protu izteikt un aizstāvēt savu viedokli, pamatojoties un faktiem un argumentējot to.

 

Tiek apstiprināts RSD logo, izgatavotas uzlīmes un pildspalvas ar RSD logo reklāmas pasākumiem. Izskanējusi arī RSD himna.

 

Teksts - Rihards Lepers,

Mūzika - Rihards Lepers

Savējie sapratīs

Es nespēlēju paslēpes

Jo paslēpties neviens nenokavēs

Manas domas tālu, tālu skries

Kā putns debesīs tik brīvs

 

2001.gada 30.aprīlī notika Rīgas pilsētas skolēnu konference, kurā tika izstrādāts tālākais skolēnu pašpārvalžu sadarbības modelis Rīgā. 2002.gada 25. un 26.aprīlī notika Rīgas skolēnu 1.kongress, kurā tika ievēlēta pirmā Rīgas Skolēnu dome.

Pēc 1.kongresa 2002./2003.mācību gadā Rīgas Skolēnu domi vadīja:

RSD prezidents Rihards Lepers - Rīgas komercskola;

komitejas vadītāja Evita Tauriņa - Rīgas 45. vidusskola;

komitejas vadītājs Pēteris Brīniņš - Āgenskalna ģimnāzija;

komitejas vadītājs Oskars Kaulēns – Iļģuciema vidusskola;

komitejas vadītāja Zane Paula -Pāvula - Rīgas 49.vidusskola;

komitejas vadītāja Maija Vēja - Juglas vidusskola;

komitejas vadītāja Sabīne Dundure - Rīgas 41.vidusskola .