RSD prezidente - Sabīne Zālīte, Rīgas 64.vidusskola

1.Viceprezidents Kristaps Purvinskis, Humanitārā privātģimnāzija

2.Viceprezidents Matīss Ķite, Rīgas 41.vidusskola

Padomniece finanšu jautājumos - Viktorija Andžāne, Rīgas 47.vidusskola

Padomniece lietvedības jautājumos - Elīna Stelcere, Rīgas 31.vidusskola

 Padomnieks preses jautâjumos Edvards Ratnieks, Natālijas Draudziņas ģimnāzija

Sporta un veselības komiteja - Renārs Niedra, Rīgas 64.vidusskola

Labklājības komiteja - Liene Poriete, Kultūras vidusskola

Izglītības un zinātnes komiteja – Jeļena Suhareva, Rīnūžu vidusskola/ Svetlana Burmistrova, Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskola

Ārējo sakaru un sabiedrisko attiecību komiteja - Mudīte Voitiša, I.Kozakevičas Poļu vidusskola

 Kultūras komiteja - Madara Šmite, Pamatskola "Rīdze”

Finanšu un juridiskā komiteja - Rūdolfs Pulkstenis, Rīgas komercģimnāzija