RSD prezidents Edvards Ratnieks, Rīgas Natālijas Draudziņas ģimnāzija.

Esmu guvis pieredzi, darbojoties Rīgas Skolēnu domē jau 3 gadus, taču skolēnu pašpārvaldē jau 6 gadus. Esmu Latvijas Skolēnu padomes (turpmāk - LSP) valdē un koordinēju LSP dalīborganizāciju sadarbību ar LSP valdi. Rīgas Skolēnu domē pildot prezidenta pienākumus, ir iegūtas prasmes un iemaņas organizēt pašreklāmas aktivitātes - ideju izstrāde un to īstenošana vadība. Spēja uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem - ir ikdienas nepieciešamība, veicot iepriekš minētos sabiedriskos pienākumus, taču īpaša atbildība ir nepieciešama arī, vadot N.Draudziņas ģimnāzijas Skolēnu parlamentu un pildot arī tur prezidenta pienākumus. Tikai laba skolas vide var nodrošināt aktīvu skolēnu pārākumu ģimnāzijā. Esmu aktīvs jaunietis, kam interesē politika, mūzika un interesantas laika pavadīšanas iespējas, tādēļ esmu aktīvists. Esmu sapratis lietas, kuras jāvērš par labu Rīgas skolās, bet ja tieši Tu vēlies darīt ko zināmu, kas RSD nav redzams, Tu drīksti mūs informēt jebkad. Tu drīksti iesaistīties RSD kad vien vēlies, Tev tikai jāizvēlas, kura RSD komiteja tev patiktu labāk, un jāapskatās mūsu mājas lapā, kad notiks nākamā šīs komitejas sēde, nāc droši, nebaidies! Mēs Tevi gaidām! Domāju, ka sastrādāsimies...

 1.Viceprezidente Anita Mitriķe Rīgas 2. vidusskola

Meitene ar raksturu, bet piekāpīga, ja ir iemesls. Vienmēr cenšos smaidīt un uzmundrināt citus. Uzticama jebkurā dzīves situācijā. Ja nepieciešams dzēvespriecīgs cilvēks, ar kuru jauki pavadīt laiku, uzmeklē mani

2.Viceprezidente Paula Prozoroviča, Rīgas 3 .vidusskola

Es dzīvoju ar mērķi. Nav nekādas nozīmes darīt lietas un saukt tās par svarīgām un nozīmīgām, ja tām neesi noformulējis konkrētu mērķi. Man patīk dzīvē saskatīt skaisto : saulrietus, pielijušas pļavas, zvaigņotas naktis, siltu pienu lielā baltā krūzē, debesis, savu ģimeni, draugus un apjaust ,ka tas, ko tagad dzīvojam ir tikai sākums kaut kam mūžīgam

Padomniece finanšu jautājumos - Olga Ļašuka, Rīgas L.Tolstoja vidusskola

Padomniece lietvedības jautâjumos Lauma Bauermeistere, Rīgas 6.vidusskola

Esmu dzīvespriecīgs, aktīvs un sabiedrisks cilvēks, kuram patīk kontaktēties un iepazīt jaunus cilvēkus. RSD darbojos no pagājušā mācību gada un uzskatu, ka šajā laikā esmu ieguvusi gan jaunus draugus, gan pieredzi, gan sapratusi, ka arī man viedoklis ir svarīgs. Man RSD nozīme vietu, kur satikt aktīvus, man līdzīgi domājušus cilvēkus un allaž iegūt pozitīvas emocijas

Padomnieks preses jautājumos -  Ainārs Leijējs,Rīgas Hanzas vidusskola

Manus pienākumus veido mediju informēšana par RSD rīkotajiem pasākumiem un informācijas par RSD aktivitātēm ievietošana mājas lapā. Nešaubos, ka spēšu veikt sev uzdotos uzdevumus, jo ieņemamais amats var tikt saukts par tādu, kurā ir mana sirds. Tas ir brīnišķīgi, ja ir iespējams būt klāt tur, kur veidojas vēsture un kur parādās iespēja to izmainīt! Un rodas gandarījums, ja ar visu notiekošo var informēt arī tos, kuri nav bijuši klāt

Sporta un veselības komiteja - Renārs Niedra, Rīgas 64.vidusskola

Labklājības komiteja Jana Kļišeneca, Rîgas Herdera vidusskola

Izglītības un zinātnes komiteja - Linda Kante, Āgenskalna Valsts ģimnāzija

 Ārējo sakaru un sabiedrisko attiecību komiteja - Ēriks Kibermanis, Rīgas 3.vidusskola

Kultūras komiteja - Madara Šmite, Pamatskola "Rīdze”

 Finanšu un juridiskā komiteja - Andris Eniņš, Rīgas Natālijas Draudziņas ģimnāzija