6. Kongress

RSD prezidente Madara Šmite, Pamatskola "Rīdze”

1.Viceprezidents - Oskars Cinītis, Rīgas Imantas vidusskola

2.Viceprezidente - Evita Kalniņa, Rīgas 69.vidusskola

Padomniece finanšu jautājumos -  Laura Hincenberga, Rīgas Valsts 1.ģimnāzija

Padomniece lietvedības jautājumos - Kate Dreiblathena, Rīgas 84.vidusskola

Padomnieks preses jautājumos - Krista Bērza, Natālijas Draudziņas ģimnāzija

Sporta un veselības komiteja - Olafs Liepiņš

Labklājības komiteja - Evita Kalniņa

Izglītības un zinātnes komiteja -

Ārējo sakaru un sabiedrisko attiecību komiteja - Ēriks Kibermanis, Rīgas 3.vidusskola

Kultūras komiteja - Anita Mitriķe, Rīgas 2.vidusskola

Finanšu un juridiskā komiteja - Jana Suhane, Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzija