Tiek pieņemta jauna Valdes struktūra, turpmāk Valdē darbosies 12 jaunieši - prezidents, 2 viceprezidenti, 3 padomnieki un 6 komiteju vadītāji.

Liene Benhena, RSD prezidente, Rīgas 49.vidusskola

Domāju, ka labi varēšu veikt šo pienākumu. Man jau ir līdzīga pieredze - esmu Rīgas 49. vidusskolas Skolēnu domes prezidente, kā arī darbojos skolas Lielajā Domē. Laba pieredze arī ir tā, ka jau RSD darbojos 2 gadus. Šis būs trešais gads. Līdz šim darbojos Kultūras komitejā.

Uzskatu, ka esmu šim amatam atbilstoša, jo māku komunicēt ar cilvēkiem, māku vadīt un organizēt, arī tā darbu. Protu izteikt un aizstāvēt savu viedokli, pamatojoties un faktiem un argumentējot to.

 

Tiek pieņemta jauna Valdes struktūra, turpmāk Valdē darbosies 12 jaunieši - prezidents, 2 viceprezidenti, 3 padomnieki un 6 komiteju vadītāji.

Liene Benhena, RSD prezidente, Rīgas 49.vidusskola

Domāju, ka labi varēšu veikt šo pienākumu. Man jau ir līdzīga pieredze - esmu Rīgas 49. vidusskolas Skolēnu domes prezidente, kā arī darbojos skolas Lielajā Domē. Laba pieredze arī ir tā, ka jau RSD darbojos 2 gadus. Šis būs trešais gads. Līdz šim darbojos Kultūras komitejā.

Uzskatu, ka esmu šim amatam atbilstoša, jo māku komunicēt ar cilvēkiem, māku vadīt un organizēt, arī tā darbu. Protu izteikt un aizstāvēt savu viedokli, pamatojoties un faktiem un argumentējot to.

Vēlos uzsvērt to, ka mans galvenais uzdevums būtu beidzot likt saprast citiem skolēniem to, ko pati jau saprotu - viss šai dzīvē ir atkarīgs no mums pašiem. Arī nākotne ir mūsu pašu rokās. Jauniešiem nepieciešams pateikt, ka viņu un citu cilvēku nākotne ir atkarīga no viņiem, jo tieši mēs būsim tie, kas veidos, tālāk, attīstis savu valsti. Tieši šobrīd mums ir visas iespējas izrauties un veidot mūsu valsti labāku,attīstītāku,saprotošāku, jo, ieejot ES, tieši jauniešiem tiek pievērsta vislielākā uzmanība, vērība, jo ES visi sen ir sapratuši, ka nākotne ir jāceļ ar jauniešu prātiem.

Tas ir galvenais, kas ir jāsaprot jauniešiem, bet ir jābūt kādam, kas to viņiem pateiks skaļi. Es varu pateikt un RSD, manā vadībā, var būt pamatbalsts manam un citu skolēnu lielajam lēcienam.

 1.Viceprezidente - Santa Biezā, Rīgas 3.vidusskola

2.Viceprezidente Viktorija Andžāne, Rīgas 47.vidusskola

Padomniece lietvedības jautājumos - Liene Poriete, Kultūras vidusskola

 Padomnieks finanšu jautājumos -Ingus Ķiģelis, Rīgas 19.vidusskola

Padomnieks preses jautājumos - Kristaps Purvinskis, Humanitārā privātģimnāzija

Sporta un veselības komiteja - Sabīne Zālīte, Rīgas 64.vidusskola

Labklājības komiteja - Elīna Stelcere, Rīgas 31.vidusskola

Izglītības un zinātnes komiteja - Svetlana Vandaša, Rīgas 13.vidusskola

 Ārējo sakaru un sabiedrisko attiecību komiteja - Jūlija Kašperko, Rīgas 65.vidusskola

Kultūras komiteja - Agris Ameriks, Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

 Finanšu un juridiskā komiteja - Ieva Štopīte, Strazdmuižas internātvidusskola