alt

Rīgas Skolēnu domes 10. sasaukums:

Prezidents: Jēkabs Juražs (Rīgas Hanzas Vidusskola)

1. viceprezidents: Toms Jansons (Ziemeļvalstu ģimnāzija)

2. viceprezidente: Santa Kizikova (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija)

Kultūras Komitejas vadītāja: Beāte Grīviņa (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija)

Izglītības un Zinātnes komiteja: Kārlis Upsavs (Rīgas 47. vidusskola)

Juridiskā un finanšu komiteja: Daila Stroža (Ziemeļvalstu ģimnāzija)

Ārējo Sakaru un Sabiedrisko attiecību komiteja: Aleksejs Dormidontovs (Rīgas 32. vidusskola)

Sporta, vides un veselības komiteja: Katja Rastopčina (Rīgas Jāņa Poruka vidusskola)

Lietvede: Angelīna Kašperko (Rīgas 65. vidusskola)

alt

9. sasaukuma valdes locekļi :

Prezidents - Toms Andersons, Rīgas Angļu ģimnāzija

1. viceprezidents - Niks Bērziņš, Rīgas Valsts 1.ģimnāzija

2. viceprezidente - Kristīne Augustova, Rīgas Angļu ģimnāzija

Padomnieks finanšu jautājumos - Jānis Zvirbulis, Rīgas 28. vidusskola

Padomnieks preses jautājumos - Toms Jansons, Ziemeļvalstu ģimnāzija

Padomniece lietvedības jautājumos - Alīna Gerliņa, Rīgas 34. vidusskola

Kultūras komitejas vadītāja - Kristīne Priedīte, Rīgas Valsts 3.ģimnāzija

Ārējo sakaru un sabiedrisko attiecību komitejas vadītājs - Aleksejs Dormidontovs, Rīgas 32. vidusskola

Juridiskās un finanšu komitejas vadītāja - Aiga Stalbe, Rīgas 45. vidusskola

Labklājības komitejas vadītāja - Lienīte Purmalniece, Rīgas Hanzas vidusskola

Izglītības un zinātnes komitejas vadītājs - Armands Bērziņš, Rīgas 25. vidusskola

Sporta, vides un veselības komitejas vadītājs - Māris Gunārs Dzenis, Rīgas Valsts 1.ģimnāzija

Iekšējo sakaru konsultante - Ieva Juško, Rīgas 25. vidusskola

6. Kongress

RSD prezidente Madara Šmite, Pamatskola "Rīdze”

1.Viceprezidents - Oskars Cinītis, Rīgas Imantas vidusskola

2.Viceprezidente - Evita Kalniņa, Rīgas 69.vidusskola

Padomniece finanšu jautājumos -  Laura Hincenberga, Rīgas Valsts 1.ģimnāzija

Padomniece lietvedības jautājumos - Kate Dreiblathena, Rīgas 84.vidusskola

Padomnieks preses jautājumos - Krista Bērza, Natālijas Draudziņas ģimnāzija

Sporta un veselības komiteja - Olafs Liepiņš

Labklājības komiteja - Evita Kalniņa

Izglītības un zinātnes komiteja -

Ārējo sakaru un sabiedrisko attiecību komiteja - Ēriks Kibermanis, Rīgas 3.vidusskola

Kultūras komiteja - Anita Mitriķe, Rīgas 2.vidusskola

Finanšu un juridiskā komiteja - Jana Suhane, Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzija

RSD prezidents Edvards Ratnieks, Rīgas Natālijas Draudziņas ģimnāzija.

Esmu guvis pieredzi, darbojoties Rīgas Skolēnu domē jau 3 gadus, taču skolēnu pašpārvaldē jau 6 gadus. Esmu Latvijas Skolēnu padomes (turpmāk - LSP) valdē un koordinēju LSP dalīborganizāciju sadarbību ar LSP valdi. Rīgas Skolēnu domē pildot prezidenta pienākumus, ir iegūtas prasmes un iemaņas organizēt pašreklāmas aktivitātes - ideju izstrāde un to īstenošana vadība. Spēja uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem - ir ikdienas nepieciešamība, veicot iepriekš minētos sabiedriskos pienākumus, taču īpaša atbildība ir nepieciešama arī, vadot N.Draudziņas ģimnāzijas Skolēnu parlamentu un pildot arī tur prezidenta pienākumus. Tikai laba skolas vide var nodrošināt aktīvu skolēnu pārākumu ģimnāzijā. Esmu aktīvs jaunietis, kam interesē politika, mūzika un interesantas laika pavadīšanas iespējas, tādēļ esmu aktīvists. Esmu sapratis lietas, kuras jāvērš par labu Rīgas skolās, bet ja tieši Tu vēlies darīt ko zināmu, kas RSD nav redzams, Tu drīksti mūs informēt jebkad. Tu drīksti iesaistīties RSD kad vien vēlies, Tev tikai jāizvēlas, kura RSD komiteja tev patiktu labāk, un jāapskatās mūsu mājas lapā, kad notiks nākamā šīs komitejas sēde, nāc droši, nebaidies! Mēs Tevi gaidām! Domāju, ka sastrādāsimies...