alt

Rīgas Skolēnu domes 10. sasaukums:

Prezidents: Jēkabs Juražs (Rīgas Hanzas Vidusskola)

1. viceprezidents: Toms Jansons (Ziemeļvalstu ģimnāzija)

2. viceprezidente: Santa Kizikova (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija)

Kultūras Komitejas vadītāja: Beāte Grīviņa (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija)

Izglītības un Zinātnes komiteja: Kārlis Upsavs (Rīgas 47. vidusskola)

Juridiskā un finanšu komiteja: Daila Stroža (Ziemeļvalstu ģimnāzija)

Ārējo Sakaru un Sabiedrisko attiecību komiteja: Aleksejs Dormidontovs (Rīgas 32. vidusskola)

Sporta, vides un veselības komiteja: Katja Rastopčina (Rīgas Jāņa Poruka vidusskola)

Lietvede: Angelīna Kašperko (Rīgas 65. vidusskola)

alt

Rīgas Skolēnu domes 10. sasaukums:

Prezidents: Jēkabs Juražs (Rīgas Hanzas Vidusskola)

1. viceprezidents: Toms Jansons (Ziemeļvalstu ģimnāzija)

2. viceprezidente: Santa Kizikova (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija)

Kultūras Komitejas vadītāja: Beāte Grīviņa (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija)

Izglītības un Zinātnes komiteja: Kārlis Upsavs (Rīgas 47. vidusskola)

Juridiskā un finanšu komiteja: Daila Stroža (Ziemeļvalstu ģimnāzija)

Ārējo Sakaru un Sabiedrisko attiecību komiteja: Aleksejs Dormidontovs (Rīgas 32. vidusskola)

Sporta, vides un veselības komiteja: Katja Rastopčina (Rīgas Jāņa Poruka vidusskola)

Lietvede: Angelīna Kašperko (Rīgas 65. vidusskola)

 

RSD prezidenta pilnvaru pārņemšana 

 Attēlā - RSD prezidenta pilnvaru pārņemšana

 

Prezidenta amata kandidāti
Attēlā (no kreisās) -  1. viceprezidents Toms Jansons, 2. viceprezidente Santa Kizikova, prezidents Jēkabs Juražs

 

  

Izmaiņas Valdes sastāvā:

Ārējo Sakaru un Sabiedrisko attiecību komitejas vadītājs Aleksejs Dormidontovs (Rīgas 32. vidusskola) atkāpās no amata.

Ārējo Sakaru un Sabiedrisko attiecību komiteju ar 22.09.2011. ar Kopsapulces lēmumu sāk vadīt : Santa Stivriņa (Rīgas Vakara ģimnāzija)

1. viceprezidents Toms Jansons (Ziemeļvalstu ģimnāzija) no amata atkāpās 13.12.2011.

Rīgas Skolēnu domes 10. sasaukuma atskaite.