Attēlā - RSD 12. sasaukuma valde RSD kopsapulcē, 2013. gada 26. septembris

 Attēlā - RSD 12. sasaukuma valde RSD kopsapulcē, 2013. gada 26. septembris

Rīgas Skolēnu domes 12. sasaukums:

Prezidente: Anna Stroža (Rīgas Valsts 2. ģimnāzija)

1. viceprezidente: Una Vagale (Rīgas Angļu Ģimnāzija)

2. viceprezidentsToms Uļuks (Rīgas 85. vidusskola) 

Kultūras Komitejas vadītāja: Alise Krēsliņa(Rīgas Valsts 2. ģimnāzija)

Juridiskā un finanšu komiteja: Daniela-Gods Romanovska (Rīgas Angļu ģimnāzija)

Ārējo Sakaru un Sabiedrisko attiecību komiteja: Kārlis Vezis*

Sporta, vides un veselības komiteja: Stefānija Usāne*/Džulianna Grečina (Ziemeļvalstu ģimnāzija)

Izglītības un zinātnes komiteja: Kalvis Kubliņš*/Marta Jemeļjanova (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija)

Lietvede: Lilita Pudāne (Rīgas 49. vidusskola) 

8. Sasaukums

RSD prezidents Mārtiņš Lielbārdis - Āgenskalna ģimnāzija
Izglītības un zinātnes komitejas vadītājs - Hardijs Ventnieks - Āgenskalna ģimnāzija
Pirmā vice prezidente - Kristīne Augustova - Rīgas Angļu ģimnāzija
Ārējo Sakaru un Sabiedrisko attiecību komiteja - Linda Gudrīte - Rīgas 2.ģimnāzija
Juridiskās un finanšu komitejas vadītāja - Aiga Stalbe - Rīgas 45.vidusskola
Padomniece - Līva Vikmane - 
Ilze Jēgere - Rīgas 2.ģimnāzija
Padomnieks finanšu jautājumos - Jānis Brikšis - Āgenskalna Valsts ģimnāzija
Kultūras komitejas vadītāja - Elza Žumbure - Rīgas 2.ģimnāzija
Otrais vice prezidents - Niks Bērziņš - Rīgas Valsts 1.ģimnāzija

7. sasaukums

RSD prezidente Madara Šmite - Rīgas Komercģimnāzija
Padomniece preses jautājumos - Alisa Šibrova - Zolitūdes ģimnāzija
Madara Pundure - 
Mārīte Traniņa - 
Linda Gudrīte - Rīgas Valsts 2.ģimnāzija
Izglitības un zinātnes komitejas vadītājs - Hardijs Ventnieks - Āgenskalna ģimnāzija|
Kultūras komitejas vadītāja - Elza Žumbure - Rīgas Valsts 2.ģimnāzija
Juridiskās un finanšu komitejas vadītāja - Līga Millere - Rīgas 3.ģimnāzija
Jana Suhane - Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzija
Sporta, vides un veselības komitejas vadītājs - Niks Bērziņš- Rīgas Valsts 1.ģimnāzija
Līva Brūvere - Rīgas 28.vidusskola

alt

Rīgas Skolēnu domes 11. sasaukums:

Prezidents: Kārlis Upsavs (Rīgas Valsts 2. ģimnāzija)

1. viceprezidents: Toms Āboliņš (Rīgas 64. vidusskola)

2. viceprezidente: Jekaterina Rastopčina (Rīgas 28. vidusskola)*

Kultūras Komitejas vadītāja: Liene Priede (Rīgas Valsts 2. ģimnāzija)*

Izglītības un Zinātnes komiteja: Anna Leščinska (Rīgas Centra Humanitārā vidusskola)

Juridiskā un finanšu komiteja: Niks Ivzāns (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija)

Ārējo Sakaru un Sabiedrisko attiecību komiteja:  Kristaps Mastiņš 
( Rīgas 64.vidusskola )

Sporta, vides un veselības komiteja: Linards Pozdiševs (Rīgas Centra Humanitārā vidusskola)

Lietvede: Kristiāna Plāte (Pamatskola "Rīdze")