2001.gada 30.aprīlī notika Rīgas pilsētas skolēnu konference, kurā tika izstrādāts tālākais skolēnu pašpārvalžu sadarbības modelis Rīgā. 2002.gada 25. un 26.aprīlī notika Rīgas skolēnu 1.kongress, kurā tika ievēlēta pirmā Rīgas Skolēnu dome.

Pēc 1.kongresa 2002./2003.mācību gadā Rīgas Skolēnu domi vadīja:

RSD prezidents Rihards Lepers - Rīgas komercskola;

komitejas vadītāja Evita Tauriņa - Rīgas 45. vidusskola;

komitejas vadītājs Pēteris Brīniņš - Āgenskalna ģimnāzija;

komitejas vadītājs Oskars Kaulēns – Iļģuciema vidusskola;

komitejas vadītāja Zane Paula -Pāvula - Rīgas 49.vidusskola;

komitejas vadītāja Maija Vēja - Juglas vidusskola;

komitejas vadītāja Sabīne Dundure - Rīgas 41.vidusskola .

 

Vidzemes priekšpilsētas jaunatnes lietu koordinatore Aija Melle (tagad  Juglas vidusskolas direktore) par šo laiku rakstīja tā:

"Vienmēr bijis prieks strādāt ar interesantiem, erudītiem un strādāt gribošiem jauniešiem. Pirmā darba grupa izveidojās 2000.gadā skolēnu brauciena laikā uz Maltu, starptautisku jauniešu festivālu. Pēc tam sekoja jauniešu programmas gatavošana starptautiskajām Hanzas dienām Rīgā 2001.gadā, jauniešu nometnes Latvijas Hanzas pilsētas. Pamazām veidojās darboties gribošs un varošs kodols, realizētas interesantas idejas, koptas mūsu pašu veidotās tradīcijas.

Viena no tradīcijām (par kuru parasti atbildu es) ir katras dienas noslēgumā. Šajos vakaros sveču gaismā esam kopīgi lasījuši (Imanta Ziedoņa pasakas, H.Heses "Stepes vilku", R.Baha "Kaija vārdā Donatans Livingstons" u.c.), filozofējoši par dzīvi, paši par sevi,analizējuši un vērtējuši dienā paveikto, Daces spēlētās ģitāras pavadījumā dziedājuši un mācījušies kopīga dziesmas (viena no tām "Visa pasaule šodien ir ciet, nāc pie manis, ja nav tev kur iet"),veltījuši saviem draugiem labus vārdus, kopīgi sapņojusi un raudzījušies saulrietā jūras krastā.

  Jaunieši ir tie, kuri pēc nedaudz gadiem veidos Latviju un mūsu dzīvi. Esot kopā ar Rīgas Skolēnu domes jauniešiem, rodas pārliecība, ka dzīve mūsu valstī būs sakārtotāka un to veidos gudri saimnieki."

 

RSD krustmātes:

Dace Melbarde (Neiburga)

Aiva Sarma

Aija Melle