Attēlā - RSD 21. sasaukuma valde RSD 22. kongresā, 2023. gada 19. oktobrī.

Rīgas Skolēnu domes 21. sasaukuma valde (no kreisās):

  • Viceprezidente Lizete Lita Gražule;
  • Prezidente Zīle Ozoliņa;
  • Rīgas Skolēnu domes konsultante Elizabete Rebezova;
  • Lietvede Elīza Harjo;
  • Izglītības daļas vadītājs Nils Žuravļovs;
  • Ārējo sakaru daļas vadītāja Lauma Adrija Bērziņa;
  • Kultūras daļas vadītāja Kira Žuraveļa (nav attēlā);
  • Padomnieks juridiskajā un finanšu jomā Snežana Usa (nav attēlā).