Lai gan sabiedrībā ir dažādi stereotipi par 21. gadsimta jaunieti, pasaulē un Latvijā darbojas  apvienības un organizācijas, kurās darbojas paši jaunieši un aktualizē jauniešiem svarīgas tēmas, diskutē par tām un meklē dažādus risinājumus.

Viena no šādām platformām ir Rīgas Skolēnu dome (RSD), kas pārstāv skolēnu viedokli un uztur komunikāciju starp skolēniem un lēmējinstitūcijām. RSD dod iespēju un palīdz jauniešiem īstenot savas idejas, gūt pieredzi šajā procesā, kā arī nodrošina jēgpilnas brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Attālinātais laiks katram dzīvē ir ieviesis savas korekcijas, taču jaunieši pārliecinoši atzīst, ka nekas neaizstāj klātienes tikšanās un sarunas, kas tomēr nav šķērslis jauniem projektiem un izaicinājumiem!

Tā šogad atsākās jau pirms vairākiem gadiem RSD organizētais Prezidentu klubs, kas pulcē vienuviet Rīgas skolu skolēnu pašpārvalžu vadītājus. Šis ir apmācību cikls visa mācību gada garumā, kura laikā pašpārvalžu prezidentiem un viceprezidentiem būs iespēja tikties ar dažādu jomu pārstāvjiem un profesionāļiem, iedvesmoties no viņu pieredzes un izmēģināt savas prasmes, strādājot komandā un veicinot savu personīgo izaugsmi! Bieži uz pašpārvaldei aktuāliem jautājumiem skolas vadība atbild ar: ‘’Tas ir jārisina pilsētas līmenī’’ un problēma vairs netiek pacelta, Prezidentu klubs ir vieta, kur kopīgiem spēkiem tiks risināti pašpārvaldēm aktuāli izaicinājumi pilsētas līmenī.

Projekta laikā tiks izstrādāti mehānismi veiksmīgākai pašpārvaldes darbībai, kas noderēs arī nākamajiem vadītājiem. Projekts tapa ar mērķi veicināt komunikāciju pašpārvalžu starpā un veidot jaunas metodes tās efektivitātes palielināšanai. Šī gada laikā ar dalībniekiem plānots izveidot vienotu redzējumu par pašpārvalžu attīstību un tālejošiem mērķiem.

Pirmā Prezidentu Kluba tikšanās norisinājās 28. oktobrī. Tā tika veltīta dalībnieku savstarpējai iepazīšanai, pieredzes apmaiņai un ekspektācijām no turpmākiem pasākumiem, lai jau nākamajās reizēs komandas darbs aizritētu veiksmīgāk.

Pieteikšanās anketa: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfypCJgi_7WHiQ2G5Aua-RUshzkF2OWMIoILO6nd8qXGrG_cA/viewform?usp=sf_link