Rīgas Skolēnu Domes (RSD) pārstāvji 13. Un 14. septembrī devās uz Rīgas skolām, lai skolēniem pastāstītu par RSD darbību un aicinātu jauniešus aktīvi piedalīties tajā. Šī tikšanās bija vērsta uz dalīšanos informācijā par RSD darbības jomām, motivāciju un priekšā esošajiem notikumiem.

RSD pārstāvji aizrautīgi stāstīja par dažādiem projektiem un aktivitātēm, kurās jaunieši var piedalīties, lai iegūtu jaunas zināšanas, prasmes un noderīgu pieredzi. Viņi uzsvēra iespējas, kuras RSD piedāvā jauniešiem, kuri vēlas būt aktīvi un līdzdarboties. Skolēni izrādīja lielu interesi par RSD darbību un jau sāka plānot savu dalību nākamajos pasākumos, kuros RSD piedalās vai to organizē. Daži skolēni jau pauda vēlmi aktīvi iesaistīties RSD projektos un dalīties savās idejās, kas varētu uzlabot skolas un skolēnu dzīvi Rīgā. RSD pārstāvji bija atvērti un atsaucīgi uz visiem jautājumiem, kas skolēniem bija par viņu darbu un nākotnē plānotajiem pasākumiem.

Šī tikšanās bija lieliska iespēja skolēniem iepazīt Rīgas Skolēnu Domi. Mēs aicinām visus interesentus sekot līdzi RSD notikumiem un iesaistīties tajos, lai kopīgi radītu labvēlīgu un aktīvu sabiedrību.