Lai gan sabiedrībā ir dažādi stereotipi par 21. gadsimta jaunieti, pasaulē un Latvijā darbojas apvienības un organizācijas, kurās darbojas paši jaunieši un aktualizē jauniešiem svarīgas tēmas, diskutē par tām un meklē dažādus risinājumus.

Viena no šādām platformām ir Rīgas Skolēnu dome (RSD), kas pārstāv skolēnu viedokli un uztur komunikāciju starp skolēniem un lēmējinstitūcijām. RSD dod iespēju un palīdz jauniešiem īstenot savas idejas, gūt pieredzi šajā procesā, kā arī nodrošina jēgpilnas brīvā laika pavadīšanas iespējas.
Šogad atsākām RSD organizēto pasākumu ciklu Prezidentu klubs, kas pulcē vienuviet Rīgas skolu skolēnu pašpārvalžu vadītājus. Šis ir apmācību cikls, kura laikā pašpārvalžu prezidentiem un viceprezidentiem būs iespēja tikties ar dažādu jomu pārstāvjiem un profesionāļiem, iedvesmoties no viņu pieredzes un izmēģināt savas prasmes, strādājot komandā un veicinot savu personīgo izaugsmi!
Projekts tapa ar mērķi veicināt komunikāciju pašpārvalžu starpā un veidot jaunas metodes tās efektivitātes palielināšanai. Šī gada laikā ar dalībniekiem plānots izveidot vienotu redzējumu par pašpārvalžu attīstību un tālejošiem mērķiem.

"Pirmā Prezidentu kluba tikšanās notiks 20. februārī un būs veltīta līderībai un komandas vadīšanai, lai ikviens dalībnieks varētu ieguldīt savu spēku kopīgā rezultātā." Šajā aizraujošajā ciklā notiks kopumā piecas lekcijas ap plkst. 17.00, un mēs noslēgsim ar īpašu pasākumu 10. Maijā.
Rīgas Skolēnu dome aicina visus Rīgas skolu pašpārvalžu prezidentus izrādīt interesi un iesniegt savus pieteikumus. Ja Tavas skolas pašpārvaldes organizācijas modelis nesatur prezidentu pozīciju, taču tu jūties kā līderis savā pašpārvaldē, tev arī ir iespēja piedalīties.
Pieteikties šeit!

Tavs pieteikums ir ļoti gaidīts!