Rīgas Skolēnu domes Kopsapulce norisinājās 26. septembrī, Rīgas domē, šī bija jau 12.RSD kopsapulce, šogad uz kopsapulci ieradās vairāk nekā 60 skolu pašpārvalžu pārstāvju, kas mums sagādāja lielu prieku, ceram šo skaitu līdz mācību gada beigām vēl palielināt. 

Kopsapulcē pārrunājām gada plānu, kurā būs ļoti daudzpusīgi pasākumi, tādēļ iesaku arī tev to apskatīties to tu vari izdarīt mājaslapā vai pajautāt savas skola pašpārvaldei. Gan jau atradīsies arī kāds pasākums, ko vari apmeklēt tieši tu. Pārrunājām arī dažādas inovācijas, viena no tām ir šī mājaslapa.

Arī ar Jūsu palīdzību ievēlējām 2. viceprezidentu Tomu Uļuku, pie reizes informēšu Jūs par vēl dažām izmaiņām. Izglītības un Zinātnes komitejas vadītāja ir Marta Jemeļjanova, jo diemžēl Kalvis Kubliņš vairs nemācās Rīgas vispārizglītojošā skolā. Pārmaiņas notikušas arī SVVK, iepriekšējā vadītāja Stefānija Usāne atkāpās no sava amata un viņas vietā komiteju vada viņas vietniece Džuliana Grečina.

Protams, diskutējām par sabiedrībā aktuāliem tematiem, piemēram, par mazākumtautību skolām, precīzāk, kā iesaistīt šīs skolas RSD darbībā, runājām arī par skolu pasivitāti un apspriedām Jums interesējošus jautājumus.

Paldies visiem, kuri ieradās.

Gaidīsim Jūs pasākumos.