Piektdien, 15. decembrī, Elektrum Olimpiskā centra pludmales volejbola laukumā, Rīgas Skolēnu domes Kultūras komiteja rīkos pasākumu aktīvākajiem skolēniem “Rīgas Skolēnu Iniciatīvas balva 2017”. Pasākuma mērķis ir izcelt gaismā un pateikt paldies skolēniem, kas ir veltījuši savu laiku un enerģiju, lai veidotu labāku vidi savā skolā un sabiedrībā.

Čaklākos jauniešus apbalvosim kādā no četrām nominācijām: 

Gada Iniciators:

Skolēns, kurš ir uzņēmies un radījis, veidojis, vai aizsācis kaut ko , kas ne katram ir pa spēkam, rada jaunas iespējas citiem, labumu gan pašam, gan sabiedrībai apkārt.

Gada Labo Darbu Darītājs:

Skolēns, kurš ar atvērtu sirdi ir gājis pasaulē un spējis dalīties ar labo, palīdzējis citiem, darbojoties brīvprātīgajā darbā vai labdarībā, varbūt aktīvi aicinājis iesaistīties labos darbos arī citus līdzcilvēkus.

 Gada Pozitīvās Pārmaiņas:

Skolēns, kurš ir ieguldījis savu laiku, enerģiju un zināšanas, lai veidotu pozitīvas pārmaiņas skolas, pašpārvaldes, skolēnu vai sabiedrības vidē, un ir sasniedzis arī panākumus savā darbībā.

Gada Sabiedriski Aktīvais Skolēns:

Skolēns, kurš piedalās, izsaka savu viedokli un veicina izaugsmi sevī un citos, varbūt ar savu darbību atbalsta jauniešu organizācijas, vai veido projektus pats.

Kā arī apbalvosim labāko Skolēnu pašpārvalžu konsultantu:

Gada Atbalsts:

Skolēnu pašpārvalžu konsultants, kurš palīdz jauniešiem veidot pārmaiņas savā vidē. Cilvēks, kas spēj dot padomus, iedvesmot, palīdzēt un virzīt jauniešus ar vislabākajiem nodomiem.

 

Ja pazīsti kādu ļoti aktīvu un radošu jaunieti, kurš labprāt daudz laika pavada darbojoties skolēnu pašpārvaldē, nodarbojas ar labdarību, vai arī darbojas kādā nevalstiskā organizācijā, vai vienkārši iesaistās skolas dzīvē, un domā, ka viņš būtu pelnījis apbalvojumu par savu ieguldīto laiku un darbu, vai vēlies pateikt paldies par atbalstu skolēnu pašpārvaldes konsultantam, tad piesaki viņus kādai no 5 nominācijām līdz 8. decembra (piektdiena) 23:59.

Links, kur pieteikt jaunieti Rīgas Skolēnu Iniciatīvas balvai šeit

Links, kur pieteikties pasākumam šeit.

"Rīgas Skolēnu Iniciatīvas balvas 2017" nolikumu meklē pielikumā.


"Rīgas Skolēnu Iniciatīvas balvas 2017" nolikums