Rīgas Skolēnu domes Juridiskā un finanšu komiteja rīko pasākumu 22. februārī, Rīgas Juridiskajā augstskolā, ar mērķi iepazīstināt tieši pašpārvaldes ar pareizu un sakārtotu dokumentāciju, tās nozīmi un iespējām pašpārvaldēm iesaistīties papildus finansējuma piesaistē. Palīdzēt rast risinājumus, kā to veidot, mūs izglītos Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes jaunatnes nodaļas vadītājs Dmitrijs Zverevs. Bet kāpēc tas ir tik svarīgi? Lai atbildētu uz šo jautājumu no visām iespējamajām pusēm, tika intervēta Rīgas 84. vidusskolas direktore, kā arī tika intervēts JFK vadītājs Kristafers un ĀSSAK vadītājs Kristofers, kuri paši darbojās savas skolas pašpārvaldē.

Tika izteikts galvenais jautājums - Cik svarīga ir sakārtota dokumentācija ne tikai pašpārvaldei, bet arī skolas vadībai? Kā tā palīdz darba veikšanā?

Lūk, ko atbildēja mūsu aptaujātie – Rīgas 84. vidusskolas direktore Vineta Misgirda: „ Vienalga kādai organizācijai ļoti svarīgi un būtiski ir sakārtoti normatīvie dokumenti, kas attiecīgi nosaka organizācijas darbību. Ja ir šie dokumenti, tas atvieglo darbu, īpaši, ja tie ir sakārtoti atbilstoši tam, kā tas arī strādā un reāli notiek. Parasti jau problēma ir tajā, ka ir pieprasījums pēc dokumentiem, kuri ir izstrādāti, bet neatbilst tam, kas patiešām notiek. Tāpēc mūsu skolā pašpārvaldes reglaments ir pārstrādāts vairākkārt un atkarībā no tā, kāda ir izveidojās tās struktūra. Paši skolēni arī pēc tam veic tos labojumus, nepieciešamos grozījumus, kas, manuprāt, ir ļoti būtiski jums pašiem, kā arī man, jo redzu, kā jūs darbojaties, kādi ir amati un pienākumu. “ Bet, lūk, ko saka paši skolēni. Rīgas Skolēnu domes Ārējo sakaru un sabiedrisko attiecību komitejas vadītājs Kristofers: „ Manuprāt, katrai pašpārvaldei ir nepieciešams sakārtot savu dokumentāciju, jo manā pašpārvaldē mēs strādājam saskaņā ar reglamentu. Tas pats ir par sēdes protokoliem. Ja mēs nerakstītu sēdes protokols, kas ir ļoti svarīgs dokuments pašpārvaldē, citi skolas darbinieki, kas ir skolas direktore, pašpārvaldes konsultante u.c. nezinātu, kādas ir pašpārvaldes aktualitātes. Rīgas 84. vidusskolas skolēnu pašpārvaldei ir ļoti svarīgi, lai pašpārvaldes dokumentācija ir sakārtota.”

Juridiskās un finanšu komitejas vadītājs Kristafers par dokumentācijas nozīmi viņa skolas pašpārvaldē atbild šādi: „ Es atļaušos norādīt, ka Skolēnu pašpārvaldei, kas darbojas manā skolā dokumentācija nav sakārtota. Skolēnu pašpārvaldes nolikums ir novecojis un nav vairs aktuāls. Piemēram, ir vairākkārt mainījusies prezidenta ievēlēšanas kārtība, ir mainījušies pašpārvaldes darbības mērķi. Protams, skolas vadība ir ļoti atbalstoša un akceptē gandrīz visas skolēnu pašpārvaldes idejas, bet tomēr šī nolikuma trūkums norāda uz pašpārvaldes trauslumu. Tai jebkurā brīdī var izjaukt un liegt jebkādu pasākumu un projektu rīkošanu. Šī iemesla dēļ, manuprāt, nolikums ir pat ļoti svarīgs dokuments, jo tajā ir noteikti skolēnu pašpārvaldes darbības virzieni, darba organizēšanas kārtība un prezidenta (vadītāja) iecelšanas kārtība. Es teiktu, ka tā ir tāda kā pamācība jaunajam vadītājam, lai ievērotu zināmas tradīcijas un darba kārtības vienotumu. No vienas puses skatoties, daudzām pašpārvaldēm nolikums tāda papīra lapiņa vien ir. Daudzās pašpārvaldēs pat nezina, ka šāds dokuments vispār eksistē. Un tas nekā neietekmē šīs skolas struktūrvienības darbu. Bet tas savukārt norāda uz to, ka pašpārvaldei nav nekādu fiksētu tiesību vai pienākumu skolā. Viņiem nav dots mērķis uz ko tiekties. Un tā kā nolikumā nekas tāds nav atrunāts, tad jebkuru ideju ir iespējams "aprakt". Kā arī es uzskatu, ka tā ir laba iespēja mācīties strādāt pēc kādām normām vai noteikumiem, jo nākamajā darba vietā šiem pašpārvaldes pārstāvjiem būs jāvadās pēc kādām, darba devēja noteiktām, vadlīnijām.”

Atklājās problēma, ka gan skolēni, gan vadība ir informēta un ieinteresēta sakārtotas dokumentācijas veidošanā, tomēr ir kaut kādi ierobežojumi, kas traucē to izdarīt. Tāpēc JFK nolēma ķerties šīs problēmas risināšanā un izglītot skolēnu pašpārvaldes, to konsultantus ar pareizas dokumentācijas pamatprincipiem, kā arī ar iespējām skolēniem piesaistīt papildus finansējumu, lai paplašinātu ne tikai savu budžetu, bet arī izplatīt skolas vārdu tālāk par skolas sienām.

Ja tas ne tikai skan vilinoši, bet arī lietderīgi tavai pašpārvaldes izaugsmei, tad nāc, piesakies ,,Sakārto Savus Papīrus” un gaidīsim Tevi 22.februārī!

Pieteikšanās pieejama: http://ej.uz/sspanketa

Aizpildi arī aptauju! http://ej.uz/papiri

 

Rakstu veidoja ĀSSAK dalībniece Samanta Samarska