4. novembrī Rīgas skolu pašpārvalžu pārstāvji pulcējās Rīgas Skolēnu domes Rudens kopsapulcē, par kuras norises vietu šogad tika izvēlētas autentiskās Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja telpas. Kopsapulces ietvaros jaunieši uzzināja par RSD vēsturi un nākotnes plāniem, apstiprināja gada plānu, piedalījās darbnīcās un diskutēja par sev un pašpārvaldēm aktuāliem problēmjautājumiem, dalījās pieredzē.

 

“Tā bija lieliska pieredze. Novērtēju iespēju dalīties viedokļos ar jau pieredzējušiem RSD pārstāvjiem, apspriest dažādu skolu vides un iepazīt citu skolu pašpārvalžu biedrus un viņu uzskatus.”

/Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolniece Elizete Helma/

Vakaru iesāka RSD prezidentes Martas Lamanes uzruna, kas ieskicēja turpmāko kopsapulces gaitu un aicināja tās dalībniekus uz aktīvu iesaisti, jaunu kontaktu un iedvesmas rašanu. Vēlāk par RSD struktūru un līdzšinējo darbību bija iespējams uzzināt, piedaloties interaktīvajā spēlē Kahoot, kas izpelnījās īpašu dalībnieku aizrautību un palīdzēja atbrīvot gaisotni. Pēc dalībnieku azarta un aizrautības izjūtas atdzīvināšanas, Juridiskās un finanšu daļas vadītāja Amanda Kaufmane iepazīstināja ar RSD valdes izstrādāto gada plānu. Skolu pašpārvalžu pārstāvji vienbalsīgi nobalsoja par gada plāna apstiprināšanu. 

Kopsapulces otrā daļa sastāvēja no dalībnieku sadalīšanas divās grupās, kas katra, ar interesantas aktivitātes palīdzību, atbildēja uz jautājumiem, kas no dažādiem skatu punktiem skāra pašpārvalžu darbību. Vēlāk dalībnieki tika dalīti mazākās grupas, lai apspriestu konkrētākas tēmas, dalītos pieredzē un kopīgi rastu dažādu problēmu risinājumus. Katra grupa savu diskusiju galvenās atziņas izstāstīja pārējiem dalībniekiem ar īsas prezentācijas palīdzību. Pārējo grupu veikumus bija iespējams atrast arī uz flip chart lapām, kuras tika fotogrāfētas, lai pēcāk tās apskatītu un analizētu vienatnē vai kopā ar savas skolas pašpārvaldi.

Rudens kopsapulci noslēdza Jāņa Ķīnasta iedvesmojošā runa par to, kā jaunietis var ietekmēt vidi apkārt, kas koncentrējās uz paša pilsētplānotāja dzīves pieredzi. Tā bija iespēja dzirdēt pavisam reālus stāstus par grūtību pārvarēšanu, kas rezultējušies gan privātās, gan profesionālās dzīves panākumos un pašizaugsmē.