Oktobrī četri Rīgas Skolēnu domes jaunieši nedēļu pavadīja Lietuvas skaistajā pilsētā Kauņā, lai apmeklētu Baltijas Pilsētu Savienības rīkoto ģenerālkonferenci Building an inclusive and resident-focused city. The Baltic way. Paralēli konferencei norisinājās arī Erasmus+ projekts Baltijas pilsētu jauniešiem, kurā bija iespēja gūt starptautiskus kontaktus, apspriest valstu un organizāciju kopīgās problēmas un rast to risinājumus, papildinot savu redzējumi un pieredzi.

Projekta laikā tika diskutēts par tādām tēmām kā pusaudžu alkohola un narkotiku lietošana, LGBTQ+, veselības mācību skolās un mentālo veselību, kas kļuva par pamatu idejām ne tikai nākotnes projektiem, bet arī izmaiņām katra jaunieša turpmākajā dzīvē un tās izvēlēs. Par svarīgu prasmi tika izvirzīta tieši klausīšanās un problēmu izskatīšana no visiem skatu punktiem, kā arī kritiskā domāšana. 

 

Neatņemama projekta sastāvdaļa bija ārvalstu kontakti gan jauniešu, gan jaunatnes darbinieku starpā, kas palīdzēs nākotnē veidot starptautiskus projektus, konsultēties par problēmām un to risinājumiem tepat Latvijā un veidot ciešas draudzības. Jauniešiem no RSD izdevās ne tikai gūt starptautiskus kontaktus, bet arī iepazīties ar trim Liepājas Skolēnu domes dalībniecēm, kas iedvesmoja veidot kopīgus pasākumus un iedvesmoties vieniem no otra arī ikdienā. 

Ģenerālkonferences laikā RSD dalībnieki bija daļa no dažādām darba grupām un darbnīcām, kurās diskutēja par visdažādākajām tēmām, piemēram, dzimumu vienlīdzība, profesionālā izglītība, vide u.c.. Darba grupās jaunieši sadarbojās un diskutēja ar Baltijas pilsētu politiķiem un dažādu jomu speciālistiem, iegūstot unikālu pieredzi un noderīgu informāciju par cita vecuma grupas, tautības un amata redzējumu uz dažādām situācijām un problēmām, kā arī kopīgi nāca klajā ar idejām esošo sistēmu uzlabošanā, jaunu projektu un materiālu veidošanā.

Kopumā RSD dalībnieki uzskata pieredzi par ļoti vērtīgu un iedvesmojošu. Par pievienoto vērtību uzskata arī Kauņas iepazīšanu un angļu valodas prasmju uzlabošanu, kā arī jauniegūtos draugus, kuri pietrūkst atminoties nedēļu Lietuvā un daloties atmiņās ar draugiem un skolas biedriem.