Šī gada 10. decembra vakarā Jauniešu centrā “Kaņieris” noritēja Rīgas Skolēnu domes juridiskās un finanšu daļas organizētas apmācības. To laikā dalībniekiem bija iespēja iegūt zināšanas par lietišķo rakstu etiķeti, dokumentu korektu noformēšanu un pareizu e-vēstuļu rakstīšanu – noderīgas prasmes visiem jauniešiem, īpaši tiem, kas ikdienā aktīvi iesaistās Rīgas Skolēnu Domē vai savas skolas pašpārvaldē, kur bieži saskaras ar šo prasmju praktisko pielietojumu. Apmācības notika īpaši draudzīgā gaisotnē, radot iespēju iepazīties ar pārējiem RSD biedriem un citiem dalībniekiem. 

Vakara sākumā Rīgas Jauniešu iniciatīvu fonda vadītājs Kristafers Zeiļuks iepazīstināja mūs ar lietišķu e-vēstuļu pareizu noformēšanu jeb netiķeti, kā arī kā panākt, lai e-vēstule būtu ērti lasāma un patīkama. Dažas lietas bija labi zināmas savukārt citas šķita gaužām jaunas un pat pārsteidzošas. Pārrunājām e-vēstuļu temata nozīmi, noskaņu un mērķi. Piemēram, izrādās, ka arī lietišķās vēstulēs (izņemot tās, kurās nepieciešams uzturēt neitralitāti) drīksti izmantot emoji jeb smaidiņus. Ikdienā var iztikt ar tādām emocijzīmēm kā ϑ, kas apzīmē prieku un apstiprinājumu, vai Λ, kas norāda uz neapmierinājumu, bet, ja gadās kāda situācija, kas prasa sarežģītāku emociju attēlojumu, talkā nāk :e (vilšanās) vai :@ ( dusmas). 

Tālāk runājām par ne mazāk aktuālu tēmu – dokumentu strukturēšanu. Pārrunājām normatīvo aktu pamatprincipus un  mācījāmies tos noformēt. Viss pārrunātais attiecas uz, piemēram, organizāciju iekšējo kārtības noteikumu dokumentiem, kas lieti noder jau tagad katra skolas pašpārvaldē, un noteikti ar laiku kļūs aktuālāki darba jautājumos. Pie tam uzzinājām, ka dokuments bez pašrocīgo paraksta nav derīgs, turklāt ir cilvēki, kas apgūst prasmi atšķirt īstu parakstu no nokopēta un uzdrukāta, tādēļ zinām, ka katra dokumenta pašrocīga parakstīšana ir svarīga. 

Vakara noslēgumā sadalījāmies grupās. Vienai no tām bija jāuzraksta lietišķa e-vēstule, kamēr otras uzdevums bija noformēt dokumentu. Pēc savstarpējās apspriešanas, grupas izpildīja savu uzdevumu un prezentēja to pārējiem, uzklausot arī Kristafera viedokli. Kad abām grupām tas bija izdevies, palika laiks arī patērzēt ar biedriem pie tējas krūzes un cepumiem. Šis pasākums bija iespēja arī kļūt par RSD biedru tiem, kas tajā iepriekš vēl neiesaistījās. 

Paldies Rīgas Skolēnu domes juridiskajai un finanšu daļai par lieliski organizēto un produktīvo vakaru! Gaidiet vēl iespējas uzzināt ko jaunu un iepazīt citus RSD biedrus, un, protams, pavadīt laiku jaukā gaisotnē!