“Vai iemācīsimies izdzīvot?”

9. decembrī plkst. 16.0 tiešsaistes vidē (Zoom) domnīca skolēniem par vidi, kritisko domāšanu un jauniešiem “Vai iemācīsimies izdzīvot?”. Pasākumam iespējams pieteikties, aizpildot pieteikšanās anketu ej.uz/rsdvide

Divu ar pusi stundu laikā būs iespēja no Rīgas Skolēnu domes prezidentes Lindas Čūderes uzzināt vairāk par iespējām darboties Rīgas Skolēnu domē, klausīties Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas klimata aktīvistu - Elizabetes Fedčenko un Kates Grīnfogeles - pieredzes stāstā par klimata nedēļu skolā un citām skolēnu iespējām. Stāstījumu par problēmu un tās risinājumiem piedāvās Pasaules Dabas Fonda direktors Jānis Rozītis. Turpinājumā darbs grupās ar Pasaules Dabas Fonda komunikācijas un projektu vadītāju Lauru Treimani un Rīgas Skolēnu domes gatavots informatīvs Kahoot par vidi un mūsu iespaidu uz to, kā arī iespēja vakarā uzzinātajā un jaunajās idejās dalīties platformā Jamboard!

Pasākumu veido Rīgas Skolēnu dome sadarbībā ar Pasaules Dabas Fondu. Pieteikšanās anketa: ej.uz/rsdvide