Rīgas Skolēnu domes prezidents Rihards Irbe no 2022.gada 06.jūnija līdz 2022.gada 10.jūnijam piedalījās “International Project Lab “New Power in Youth” ”, kas
norisināsies Durres, Albānijā.

 

''Jauna pieredze strādājot starptautiskā vidē, iespēja
komunicēt ar jauniešiem no dažādām valstīm,
piemēram, Albānijas. Pats es izaicināju sevi un
mācījos ko jaunu, kas deva pārliecību par nākotnes
darbu jaunatnes jomā.''

Mācības ''International Project Lab "New Power in Youth" tika finansētas ar Eiropas Komisijas „Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru
Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi
autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo
izlietojumu.