Šī gada 03. Novembrī Rīgas izglītības iestāžu skolēnu pašpārvalžu konsultanti piedalījās tiešsaistes  seminārā “Digitālie rīki, kas atvieglo darbu ar pašpārvaldi”. Pasākuma mērķis bija sekmēt pašpārvaldžu konsultantu izpratni par dažādiem digitāliem rīkiem, kas var atvieglot komandas darbu un palielināt efektivitāti.

Semināru vadīja Marta Aleidzāne un Nikita Lavigins no NVO “Medijpratējs”. Pasākuma programma sastāvēja no vairākām daļām, kas sniedza dalībniekiem plašu ieskatu digitālo rīku izmantošanā un komandas darba principos.

Pasākums izrādījās veiksmīgs, uzsvērot digitālo rīku lietderību pašpārvaldžu darbā, kā arī, dalībnieki ieguva plašu izpratni par komandas darba principiem un komandas vērtībām.

Google Workspace un Asana tika atzīti kā noderīgi rīki pašpārvaldžu efektivitātes palielināšanai.

Spēja pielāgoties jaunām tendencēm dinamiskā pasaulē radīs iespēju uzlabot pašpārvaldžu darbību un izglītību jauniešu vidū.