"Indivīds viens bez masas ir bezspēcīgs, balss bez skaņas, gars bez platības," Rainis.

Šī gada 10. un 11. novembrī RSD 22.sasaukuma valde pulcējās, lai veidotu ciešāku sadarbību, stiprinātu valdes locekļu savstarpējo saikni un saprastu savu turpmāko gaitu.

Pasākums sākās Mārtiņdienā kā radošuma, auglības un attīstības zīme.
Vispirms tika veikta visdažādākās "ledus laušanas" aktivitātes, kas uzlaboja vakara noskaņu. Vēlāk valdes pārstāvji veidoja RSD prioritāšu plānu, veicinot skolēnu ciešu mijiedarbību, sniedzot iespēju izteikt idejas un risinājumus, un dalījās savām personīgajām pieredzēm un uzskatiem par skolēnu dzīvi un iesaistīšanos pilsētas jautājumos, apliecinot valdes apņēmību turpināt darbu jauniešu labā.

Tik svarīgā jaunā sasaukuma radošas un mērķtiecīgas valdes stiprināšanas pasākumā jaunie pārstāvji jutās pateicīgi un priecīgi par RSD 21. sasaukuma valdes piedalīšanos pasākumā.

Otrajā dienā, turpinoties valdes apmācībām, RSD 22. sasaukuma valde ar prieku sagaidīja RD IKSD Jaunatnes nodaļas vadītāju Dmitriju Zverevu, lai uzzinātu Rīgas Domes ieceres un iedomas par jauno valdi. Pasākuma noslēgumā valdes pārstāvji dalījās ar savām emocijām par neaizmirstamo un iejūtīgo brīžu pilno notikumu, kurā katrs uzzināja kaut ko jaunu par saviem komandas biedriem.

Valdes apmācību pasākums veicināja uzticēšanos un draudzības sajūtu starp jauniešiem, stiprinot RSD valdes vienotību un veiksmīgu sadarbību turpmākajos projektos.