Šī gada 23. februāra Mentālās veselības konference bija nozīmīgs notikums, kurš apkopoja jauniešus, lai kopīgi izpētītu ceļus uz emocionālo labklājību.😌

Konferences laikā lektors Valdis Svirskis dalījās ar noderīgiem padomiem par mentālās veselības uzturēšanu ikdienas dzīvē. Šie padomi bija vērtīgs ieguldījums jauniešu izpratnē par savu emocionālo stāvokli un labklājību.

Lekciju beigās dalībnieki saņēma praktisku ievadu pareizās meditācijas praksē, kas varētu kalpot kā efektīvs rīks emocionālās labklājības uzlabošanai.🧘🪷🌄

Pēc lekcijas jauniešiem bija iespēja piedalīties sarunās par ikdienas tēmām, kas saistītas ar mentālo veselību, stresu un atklātību. Šīs sarunas nodrošināja drošu un atbalstošu vidi, kur dalībnieki varēja dalīties savās pieredzēs un saņemt atbalstu no citiem.🗣️🫂

Šī konference veicināja svarīgu saikni starp jauniešiem, kā arī atbalstīja savstarpējo izaugsmi un labklājību.💪

Paldies Rīgas Valsts tehnikumam par atbalstu pasākuma tapšanā!🙏