Šī gada 15. martā tika rīkots unikāls jauniešu starpreģionālais pasākums, kas pulcēja jauniešus no Rīgas, Jūrmalas un Mārupes, lai veicinātu savstarpēju izpratni un sadarbību. Šis pasākums kalpoja kā platforma, kur jaunieši varēja dalīties savās dzīves pieredzēs un iepazīties ar citu reģionu jauniešu ikdienu.

Dalībnieki kopīgi piedzīvoja daudz dažādu aktivitāšu, diskusiju savas organizācijas prezentēšanas procesu, kas ļāva tiem labāk izprast vienam otru un savstarpēji dalīties ar savām vērtīgajām pieredzēm. 

Neskatoties uz to, ka šo organizāciju mērķi ir līdzīgi, viņu darbība un problēmas, ar kurām saskaras, ir diezgan atšķirīgas, jo arī jaunieši dažādos reģionos ir dažādi.

Šādi pasākumi ir būtiski, lai jaunieši labāk izprastu savstarpējās atšķirības, cienītu dažādību un attīstītu savas sociālās prasmes. Turklāt, tie veicina reģionālo sadarbību un kopīgu risinājumu meklēšanu dažādām problēmām. Šādi notikumi ir kā tilts starp dažādiem reģioniem, kas veicina savstarpēju sapratni un veicina jauniešu izaugsmi un attīstību gan personīgā, gan profesionālā līmenī.

Paldies par ciemošanos Mārupes novada Jauniešu Domei un Jūrmalas jauniešu domei.