Diskusijas vakars par tematu "Vai atzīmes ir vajadzīgas?" notika 20. martā, pulcējot daudz aktīvu jauniešu, kuri bija ieinteresēti dalīties ar savām domām un viedokļiem par šo jautājumu. 

Pasākuma laikā tika uzdoti vairāki nozīmīgi jautājumi saistībā ar vērtēšanu, piemēram, tādi kā:

Vai vajag vērtēšanu pielāgot katram skolēnam?

Vai bez atzīmēm pazustu motivācija?

Vai viens skolotājs ir spējīgs novērtēt skolēna zināšanas?

Jaunieši ļoti aktīvi iesaistījās atvērtajās diskusijās, izsakot savas idejas un pieredzi. Dalībnieki pauda dažādas perspektīvas, daži uzsverot atzīmju nozīmi kā motivācijas līdzekli, bet citi norādot uz to negatīvo ietekmi uz jauniešu emocionālo stāvokli un mācību procesu.

Kopumā šis diskusijas vakars bija izglītojošs un iedvesmojošs, piedāvājot dažādas idejas un risinājumus, kā uzlabot novērtēšanas sistēmu, lai tā atbilstu jauniešu vajadzībām un veicinātu viņu attīstību.