Rīgas Skolēnu domes (RSD) 23.kongress norisinājās ceturtdien, 2024.gada 30.aprīlī. Šī gadskārtējā tradīcija pulcēja Rīgas skolu pārstāvjus un citus klātesošos, lai veltītu laiku šī gada atskatam par paveikto, jaunas Rīgas Skolēnu domes valdes apstiprināšanai un prezidenta ievēlēšanai.🎉

Kongress noslēdzās ar svinīgu noskaņu neformālā gaisotnē, fotografēšanos, sarunām par RSD nākotni un ar apņemšanos turpināt darbu par jauniešiem svarīgo un veicināt ilgtspējīgu attīstību.🧑‍🧑‍🧒‍🧒

Kongresu vadīja 22. sasaukuma prezidente Šarlote Justīne Jurjure un viceprezidente Daniela Rupeika. Pasākuma sākumā prezidente Šarlote izklāstīja plānu un iepazīstinājas ar 22. sasaukuma gada norisi un paveikto: dažādi diskusiju vakari par jauniešiem interesējošām tēmām neformālā gaisotnē, aktīvā norise Prezidenta kluba satikšanās vakaros, sociālo mediju attīstība un vēl daudzi citi pasākumi, kas turpināsies gan maijā, gan vasarā.☀️

Protams, ka nevarētu iedomāties RSD bez Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD). Arī šī gada kongresā svinīgo runu izteica godināts viesis un RD IKSD Jaunatnes nodaļas vadītājs Dmitrijs Zverevs, kā arī Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks (RSD 5.kongresa prezidents). Abi cienījamie viesi pasniedza valdei īpašus pateicības rakstus no Rīgas Domes par viņu ieguldīto darbu.🌹

Viens no kongresa svarīgākajiem notikumiem, protams, bija jaunā prezidenta izvēle. Šogad uz prezidenta amatu kandidēja divas ļoti aktīvas un arī ļoti līdzīgas jaunietes savā būtībā- Zanda Līva Locika un Lelde Katrīna Prikule. Klātesošie jaunieši un godājamie viesi arī aktīvi iesaistījās un palīdzēja Zandai un Leldei pierādīt savas prasmes prezidenta amatam. Abas jaunietes tika izaicinātas ar visdažādākajiem uzdevumiem saistībā ar sevis prezentēšanu, dalībnieku piesaisti RSD (Elevator Speech) un rīkošanos stresa situācijās (izdomāts zvans no radio vai televīzijas) un angļu valodas zināšanu pārbaude- tas viss noteikti būs nepieciešams nākošajai RSD prezidentei. Kongresa balsojumā balsu vairākumu guva Zanda Līva Locika, tādējādi kļūstot par RSD jaunās 23. sasaukuma valdes prezidenti, un par viņas palīgu un padomdevēju vicprezidentes amatā tika iecelta Lelde Katrīna Prikule.📝

Kongresā tika apstiprināta arī jaunā RSD valde. Par kultūras daļas vadītāju kļuva Lizete Anna Beikmane, izglītības daļas vadītāja amatu pārņēma Agris Juškevičs, ārējo sakaru daļas vadītāja vietā tika apstiprināta Paula Rumjanceva, kā padomniece juridiskajā un finanšu jomā kļuva Brigita Jargana, turpretim lietveža vietā tika apstiprināta Amēlija Bergere. Pasākuma dalībniekiem iesaiste valdes apstiprināšanā un prezidenta izvēlē nodrošināja jauniešu līdzdalību pilsētas lēmumu pieņemšanā un viņu iespēju ietekmēt izglītības un jauniešu politiku Rīgā sev un citiem par labu.🗝️

22.sasaukuma gads tika dēvēts par panākumu gadu, tāpēc lai arī 23.sasaukums nezaudē degsmi un aktīvu darbošanos, lai panākumu būtu vēl vairāk!📈⭐️