Šī gada 10. maijā izglītojošo pasākumu cikls skolu pašpārvalžu prezidentiem "Prezidentu klubs" beidzās ar svinīgu sēdi, kurā tika aicināti vairāki lēmumpieņēmēji un pieaugušie, kas ikgdienā, protams, aktīvi līdzdarbojas.

Pasākumā piedalījās tādi ievērojami viesi kā Ivars Ījabs, Dace Rībena, Silvija Reinberga, Dāvis Mārtiņš Daugavietis un Dmitrijs Zverevs, kurā viņi diskutēja par tēmu “Kādēļ jauniešiem ir svarīgi piedalīties sociālajos un brīvprātīgajos darbos, gan līdzdarboties politiskajos pasākumos?”

Diskusijā izskanēja arī vairāki citi jautājumi. Piemēram,

  • Vai vajadzētu jauniešiem ļaut balsot jau no 16 gadu vecuma? 

Katra cilvēka  atbildes uz uzdotajiem jautājumiem, protams, visamz nedaudz atšķīrās, taču viens bija ļoti skaidrs - lai veidotu un attīstītu iekļaujošu sabiedrību, jauniešiem ir jāiesaistās sociālajos, brīvprātīgajos vai politiskajos pasākumos un darbos. 

Visi no šī pasākuma lēmumpieņemējiem iedrošina jūs, jauniešus, nebaidīties, tāpēc uzdrošinieties darīt un iesaistīties!

P.S. Mīļš paldies @storable5435 par bildēm!