Ceturtdien, 8. novembrī, Imantas, Zolitūdes un Iļģuciema skolu jaunieši, skolotāji un dažadu nozaru eksperti tikās Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā līdz šim Rīgā nebijušā projektā – forumā “Jaunieši apkaimes izaugsmei”. Foruma mērķis bija ļaut jauniešiem tik sadzirdētiem, diskutējot par aktuālajām problēmām apkaimēs, un kopā ar jauniešiem meklēt iespējamos šo problēmu risinājumus.

Forumu atklāja Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Eiženija Aldermanes kundze, iezīmējot problēmas, kuras pati ir pamanījusi apkaimēs. E. Aldermane dalījās savās veiksmēs un neveiksmēs, mēģinot uzlabot vidi sev apkāt, par lielāko neveiksmi norādot apkārtējo neesošo vēlmi palīdzēt. E. Aldermane foruma dalībniekiem novēlēja idejām bagātu darba grupu darbu un nenoklusēt to, kas neapmierina, un, ja pārmaiņas nenotiek uzreiz, nepazaudēt neatlaidību un turpināt iet uz savu mērķi.

Rīgas Skolēnu domes (RSD) prezidente Laura Katrīna Baumane iepazīstināja klātesošos ar stāstu par šīs idejas rašanos. “Viens no Rīgas Skolēnu domes mērķiem vienmēr ir bijis veidot palīdzēt skolēniem attīstīt gan sevi, gan vidi sev apkārt. Rīgas Skolēnu dome redzēja, ka jauniešiem ir vēlme un apkaimju attīstības sekmēšanai ir nepieciešams apkopot jauniešu viedokļus par trūkumiem un nepieciešamībām apkaimēs,” stāstīja L.K. Baumane. RSD prezidente arī skaidroja, ka ar šādu iniciatīvu RSD ir vērsusies Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā, kur ideja par apkaimju skolu forumu guvusi atbalstu. RSD prezidente minēja, ka tālāk ir piesaistītas Iļģuciema, Zolitūdes un Imantas skolas, kuru skolēni kopā ar RSD šo forumu izveidoja. L.K. Baumane klātesošajiem jauniešiem novēlēja nebaidīties no problēmu izteikšanas, jo tās tiks uzklausītas un tām tiks meklēti risinājumi.

Pēc uzrunām foruma dalībnieki dalījās grupās, kurās diskutēja par problēmām vides, drošības, satiksmes, izglītības un savstarpējo attiecību jomās.

Par galvenajām problēmām drošības un satiksmes jomā tika uzskatītas – pilsētas sabiedriskā transporta reta kustība un bieža kavēšana, apkaimēs mazais veloceliņu skaits, kur lielais riteņbraucēju skaits apdraud gan gājēju, gan paši savu drošību. Foruma dalībnieki uzskata, ka bieži skolās radušos incidentus, kas apdraud skolēnu drošību, būtu varējuši novērst skolās esošie policisti, kas bieži vien izvairās no savu darba pienākumu veikšanas, runājot pa telefonu, skatoties televizoru u.t.t. Tā vietā policisti darba laikā varētu atrasties pie videonovērošanas ierīcēm, lai nodrošinātu skolēnu drošību. Jaunieši ieteica vilcienu un pilsētas sabiedriskā trasporta organizatoriem sazināties ar skolām, lai mēģinātu saskaņot stundu sākuma laikus ar transporta kursēšanas grafiku.

Jaunieši savstarpējo attiecību jomā par svarīgākajām problēmām uzskata – skolu savstarpējās attiecības, jo skolas savā starpā komunicē ļoti maz, turpretī, ja komunikāciju būtu labākā līmenī, skolas varētu dalīties pieredzē, resursos u.t.t.. Par otro lielāko problēmu tika izvirzīts mobings, savstarpējās apcelšanas jeb skolēni apceļ savus skolasbiedrus vai klasesbiedrus. Foruma dalībnieki skolām iesaka veidot tikšanos starp vecāku klašu skolēniem un mazāku klašu skolēniem, kur vienkāršā sarunuā vecākie jaunieši dalās pieredzē par to kā viņi jūtas par to, ka agrāk kādu ir apcēluši. Trešā problēma – skolotāji ar skolēniem nerunā vienā valodā. Skolotāji bieži vien redz tikai vienu ceļu kā iemācīt un trūkst zināšanu par moderno tehnoloģiju izmantošanu zināšanu apguvē. Kā vienu no risinājumiem šai problēmai jaunieši arī piedāvā dienu, kurā skolotāji un skolēni apmainās vietām, un skolēni kļūst par skolotāju skolotājiem, mācībās izmantojot metodes, kuras paši vēlētos izmantot, lai apgūtu mācību saturu.

Izglītības jomā par galvenajām problēmām tiek uzskatītas – skolu uzskats, ka pašpārvaldes ir tikai pasākumu organizators. Foruma dalībnieki uzskata, ka pašpārvaldes var darīt daudz, tās var palīdzēt risināt skolā esošās problēmam, dod savus ieteikumus risinājumiem, ja vien tām tiek dota iespēja. Otrkārt, skolā trūkst vietas, kur skolēni pēc stundām varētu pildīt mājasdarbus un starp stundām atpūsties. Kā risinājumu jaunieši redz atpūtas stūrīša izveidi, kuru jaunnieši kopā ar skolas vadību var izveidot. Kā trešo lielāko problēmu jaunieši redz, ka skolēniem pašiem būtu jāapzinās problēmas, kas viņiem traucē mācīties. Risinājums šai problēmai varētu būt atsauksmu kastes izveide katrā klasē, kur skolēni varētu anonīmi ievietot savus ieteikumus mācību darba uzlabošanai.

Vides jomā foruma dalībnieki saskatīja sekojošas galvenās problēmas. Par vienu no galvenajām problēmām jaunieši minēja apakārtējās vides piesārņojumu un atkritumu apsaimniekošanu. Apkaimēs ir maz atkritumu šķirošanas koteineru, kas būtiski ierobežo iespējas atkritumus šķirot. Jaunieši kā risinājumu redz sabiedrības izglītošanu par tēmu “Kāpēc ir jāšķiro atkritumi?”, kas iniciētu tālāku sadarbību ar atkritumu apsaimniekotājiem. Kā nākamo problēmu jaunieši redz parku, sporta un atpūtas laukumu trūkumu un lielo degredēto teritoriju daudzumu apkaimēs. Jaunieši piedāvā vienkāršu problēmas risinājumu – degradētajās teritorijās izveidot parkus, atpūtas un sporta laukumus. Kā vēl vienu risinājumu degradētām ēkām jaunieši redz piemēru no Tartu pilsētas Igaunijā, kur pilsētas vadība sadarbojoties ar māksliniekiem mazina drūmo skatu pie degratām ēkām ar grafiti mākslu uz sienām.

Šī foruma laikā jaunieši apzinājās ne tikai to, kādas problēmas ir apkaimēs, kurās viņi dzīvo, bet arī to, kā viņi paši var iesaistīties šo problēmu risināšanā. Kā vairāki foruma dalībnieki atzīst, šādi pasākumi rada motivāciju skolēniem pašiem veidot vidi sev apkārt, jo viņi apzinās, ka šajās problēmās viņi nav vieni, un, ka domubiedri būs gatavi iesaistīties un palīdzēt.

Forumu rīkoja Rīgas Skolēnu dome kopā ar Rīgas 96. vidusskolas, Rīgas 69. vidusskolas, Rīgas Anniņmuižas vidusskolas, Ziemeļvalstu ģimnāzijas, Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma, Rīgas Imantas vidusskolas, Iļģuciema vidusskolas un Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldēm un Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstu.

Fotogrāfijas no pasākuma: https://ej.uz/forums-foto