Nesen tikāmies Rīgas Skolēnu domes Rudens kopsapulcē, kurā pulcējām vairāk kā 130 jauniešu no Rīgas skolām. Kopsapulci atklāja RSD prezidente Laura, iedvesmojot jauniešus darboties aktīvāk savas ikdienas un apkārtnes uzlabošanā. Laura iepazīstināja ar savu ceļu jauniešu jomā, kā no klusa cilvēka, kam ir bail no sava viedokļa, viņa kļuva par cilvēku, kas spēj pārstāvēt visu Rīgas jauniešu viedokļus starptautiskās konferencēs.

Nav noslēpums, ka RSD pēdējā gada laikā ir mainījis veidu kā norit RSD darbs. Ar jauno struktūru un atskaiti kā šī sistēma ir darbojusies līdz šim, kopsapulces dalībniekus iepazīstināja RSD viceprezidente Daina. Viņa stāstīja par projektu un darba grupu veidošanas gaitu un iedrošināja kopsapulces dalībniekus dalīties ar savām idejām un par to īstenošanas vietu izvēlēties RSD. Paliekot ar skatu pagātnē, ārējo sakaru daļas vadītājs Kristafers dalījās ar RSD padarīto līdz kopsapulcei. RSD pārstāvji līdz šim ir piedalījušies vairākos starptautiskos pieredzes apmaiņas braucienos, kuros RSD pārstāvji ir paplašinājuši savas zināšanas jaunatnes politikas veidošanā, darbā ar jauniešiem un citās jomās. Valde uzlaboja savstarpējās komunikācijas spējas tiekoties apmācībās augusta beigās, kur valdes locekļi iepazina viens otra vājības un stiprās puses. 17. sasaukuma laikā ir notikušas divas dalībnieku kopsapulces, kuru laikā ir noformētas 6 darba grupas. Kopsapulcei turpinoties mēs nonācām pie RSD plāniem 17. sasaukumā. Ar RSD gada darba plānu kopsapulces dalībniekus iepazītināja juridiskās un finanšu daļas vadītāja Anita. Kopsapulces dalībnieku plānu atbalsīja, balsojot “Par” plāna apstiprināšanu.

Pēc šīs kopsapulces daļas norisinājās darbs 4 darba grupās, kurās jaunieši aktualizēja problēmas šajās jomās, un kopā ar RSD pārstāvjiem mēģināja kopīgiem spēkiem nonākt pie labākā risinājuma. Nonākot pie secinājumiem darba grupās, kopsapulces dalībnieki devās iedvesmoties kopā ar Andri Grobiņu. Andris iedvesmoja klātesošos, tiekties uz saviem mērķiem, nepadoties un būt neatlaidīgiem, daloties stāstos no savas dzīves.

 

Kopsapulce notika Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 2018. gada 11. oktobrī ar mērķi aktualizēt Rīgas skolās esošās problēmas un motivēt jauniešus sadarboties, lai kopīgiem spēkiem tie nonāktu pie šo problēmu risinājumiem.

Foto: https://ej.uz/rk-foto